Connect with us

Nieuwste

Net binnen: Tweede Kamer spreekt zich uit over vleestaks

vleestaks

De Tweede Kamer heeft plannen voor een vleestaks naar de prullenbak verwezen. Dinsdagmiddag schaarde een grote meerderheid zich achter een motie van de PVV om de extra belasting op vlees niet in te voeren.

Minister Henk Staghouwer van Landbouw had ervoor gepleit om te onderzoeken of er extra prikkels moeten komen om mensen te ontmoedigen om vlees te eten. Het extra geld moest dan gaan naar boeren om duurzamer met landbouw om te gaan.

Het parlement had geen oren naar het voorstel, onder meer gezien de nu al sterk stijgende voedselprijzen. Achteraf bleek dat CDA en VVD ook niet echt voorstander waren. Zij verzetten zich echter niet tegen een onderzoek.

PVV roept op om de vleestaks niet in te voeren, en de motie kreeg uiteindelijk ook steun van voornoemde partijen. Een onderzoek lijkt dan ook compleet overbodig en zinloos.