Connect with us

Nieuwste

Horeca, bedrijven en scholen mogen vaccinatiebewijs eisen

vaccinatiebewijzen

In een advies aan het ministerie van volksgezondheid zet de Gezondheidsraad het licht op groen voor vaccinatiebewijzen. Private partijen mogen dus een vaccinatiebewijs eisen aan mensen om toegang te krijgen tot diensten.

De Gezondheidsraad licht toe dat het kabinet momenteel nog niet van plan is om het vaccineren te verplichten. “Het is echter mogelijk dat instellingen en bedrijven wel vaccinatiebewijzen willen gaan inzetten om de toegang tot bedrijven of instellingen te reguleren”, vervolgt de raad.

Het adviesorgaan benadrukt wel dat dit niet mag leiden tot discriminatie. Daarover schrijft de Gezondheidsraad: “Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs bij de toegang tot diensten of voorzieningen. Maar een dergelijke maatregel mag niet leiden tot verboden discriminatie of ongelijke behandeling en moet de privacyregels respecteren.”

Belangenafweging

Er moet dus altijd een belangenafweging gebeuren. De instellingen moeten aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bewerkstelligen en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Ook moeten ze aantonen dat er geen minder ingrijpende manier is om dat doel te bereiken.

De Gezondheidsraad creëerde een kader voor het vragen van de vaccinatiebewijzen. De overheid moet dan toezien op de gerechtvaardigde inzet van de bewijzen.

Minister de Jonge is vooralsnog niet van plan om het vaccineren verplicht te maken. Hij had advies gevraagd van de Gezondheidsraad.

Ondertussen is er onderzoek dat aantoont dat kinderen de nieuwe Britse variant sneller verspreiden dan de gewone coronavariant.