-

Algemeen

Nieuwe beelden uitgelekt: Dit heeft de VAR bewust niet beoordeeld

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK en dat is ontzettend spijtig. De scheidsrechterlijke beslissingen, met name een discutabele penalty voor Engeland, hebben bijgedragen aan deze teleurstelling. Er zijn nu beelden opgedoken van een moment dat bewust niet is beoordeeld door de VAR, wat de controverse verder aanwakkert.

De Controverse Rond de Penalty

In de 16e minuut van de wedstrijd besloot de videoscheidsrechter arbiter Felix Zwayer naar het videoscherm te roepen. Dit gebeurde nadat Harry Kane een bal het stadion uit had geschoten en daarna licht werd geraakt door Denzel Dumfries. De VAR achtte dit incident het bekijken waard.

Felix Zwayer, die in het verleden is veroordeeld wegens matchfixing, oordeelde dat het een honderd procent penalty was. Harry Kane, die vlak daarvoor nog overdreven deed alsof hij zwaar geblesseerd was, nam de strafschop en schoot de bal feilloos in de hoek.

Reacties op de Beslissing

De beslissing leidde tot veel ophef, zowel in Nederland als in Engeland. Velen vonden dat er geen sprake was van een penalty. De Nederlandse fans voelden zich benadeeld, terwijl ook in Engeland sommigen de beslissing als dubieus beschouwden. Duitse scheidsrechters, zoals Zwayer, werden bekritiseerd omdat ze blijkbaar hun eigen regels lijken te kunnen verzinnen.

Onbeoordeelde Handsbal van Saka

Nu zijn er beelden opgedoken die de controverse verder vergroten. Twee seconden voor het bewuste moment is duidelijk te zien dat Bukayo Saka, de rechtsbuiten van Engeland, de bal met de hand raakt. Meerdere spelers protesteerden onmiddellijk na dit incident.

De VAR heeft er echter bewust voor gekozen om deze handsbal niet te beoordelen. Dit is opvallend, aangezien de videoscheidsrechters alle technologische middelen tot hun beschikking hebben en dit dus hadden moeten zien. Zonder de handsbal van Saka was de bal nooit bij Kane terechtgekomen, had hij hem niet het stadion uitgeschoten en had Dumfries hem niet per ongeluk aangeraakt.

Ophef en Teleurstelling

Deze nieuwe informatie heeft geleid tot een nieuwe golf van verontwaardiging. Fans voelen zich bedrogen door de scheidsrechterlijke beslissingen en het gebrek aan ingrijpen door de VAR. Er is veel kritiek op het feit dat deze cruciale handsbal niet is beoordeeld, wat direct invloed had op het verloop van de wedstrijd.

Het is begrijpelijk dat de emoties hoog oplopen bij zowel de spelers als de supporters. Het gevoel van onrechtvaardigheid wordt versterkt door het feit dat de scheidsrechter, Felix Zwayer, een verleden heeft met matchfixing, wat zijn beslissingen extra verdacht maakt.

Reacties uit Nederland en Engeland

In Nederland is de teleurstelling groot. De fans hadden hoge verwachtingen van hun team en voelen zich nu beroofd van een eerlijke kans om verder te komen in het toernooi. Ook in Engeland zijn er gemengde reacties. Hoewel de overwinning gevierd wordt, erkennen sommige supporters en analisten dat de penalty controversieel was.

De Rol van de VAR

De VAR, die in het leven is geroepen om dergelijke situaties eerlijker en transparanter te maken, heeft in dit geval gefaald. Het niet beoordelen van de handsbal roept vragen op over de objectiviteit en het beoordelingsvermogen van de videoscheidsrechters. Dit incident ondermijnt het vertrouwen in het systeem en roept op tot herziening en verbetering van de VAR-protocollen.

Oproepen tot Verandering

Er zijn oproepen om de rol en het gebruik van de VAR te herzien. Experts en fans vragen om meer transparantie en consistentie in de beslissingen die worden genomen. Het is essentieel dat alle relevante momenten in een wedstrijd eerlijk en objectief worden beoordeeld om dergelijke controverses in de toekomst te voorkomen.

Het Gevolg voor het Nederlands Elftal

Voor het Nederlands elftal betekent deze uitschakeling een harde klap. Het team moet nu de teleurstelling verwerken en zich voorbereiden op toekomstige wedstrijden en toernooien. Het is belangrijk dat ze leren van deze ervaring en sterker terugkomen.

Conclusie

Het incident rond de penalty en de onbeoordeelde handsbal heeft geleid tot grote verontwaardiging en discussie. De scheidsrechterlijke beslissingen en het falen van de VAR hebben direct invloed gehad op de uitslag van de wedstrijd, wat de teleurstelling bij de Nederlandse fans en spelers begrijpelijk maakt.

Het is duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn in het gebruik en de toepassing van de VAR om te zorgen voor eerlijkheid en transparantie in het voetbal. De oproepen tot verandering en herziening van de protocollen moeten serieus worden genomen om het vertrouwen in het systeem te herstellen.

Voor nu rest de Nederlandse fans en het team niets anders dan deze teleurstelling te verwerken en vooruit te kijken naar toekomstige kansen. Hopelijk leidt deze ervaring tot positieve veranderingen in de sport en een hernieuwd streven naar eerlijkheid en rechtvaardigheid op het veld.

Algemeen

Ali B doet het ondenkbare en is stiekem vertrokken: ‘Daar is géén uitleveringsverdrag!’

Ali B is recent ver00rdeeld tot twee jaar gev*ngenisstraf, wat een grote impact heeft gehad op zijn leven en carrière. Op 12 juli werd hij schuldig bevonden aan een verkr*chting en een poging tot verkr*chting, wat leidde tot een onvoorwaardelijke c*lstraf van twee jaar.

De rechtbank oordeelde dat Ali B in 2018 een slaapkamer in Heiloo was binnengedrongen en een vrouw, die op dat moment met Ronnie Flex was, ongevraagd en onverwacht had aanger*nd. Hoewel de r*chtbank niet genoeg bewijs vond om te bevestigen dat hij in 2014 Ellen ten Damme in Marokko had verkr*cht, werd wel bewezen geacht dat hij een poging daartoe had gedaan.

Ondanks dat de aangiften van de aanrandingen betrouwbaar werden geacht, werd Ali B hiervan vrijgesproken wegens gebrek aan wettelijk noodzakelijk steunbewijs. Ali B heeft inmiddels besloten in hoger beroep te gaan.

H0ger Beroep en Verwachtingen

Het h0ger beroep kan voor Ali B zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van de uitkomst van de zaak. Deskundigen hebben uiteenlopende meningen over de mogelijke gevolgen. Catherine Keyl, een bekende media-persoonlijkheid, suggereert dat de straf aanzienlijk kan worden verkort, mogelijk zelfs tot één jaar. “Ik denk dat hij uiteindelijk één jaar zal krijgen, wat ik ook een gepaste straf vind, aangezien hij al aardig is gestraft in de media. Hij is enorm door de mangel gehaald en Ali heeft al jaren geen werk meer. Dat moet je wel enigszins meewegen. Hij was door het publiek al veroordeeld,” aldus Keyl.

Vrijheid en Vlucht

Ali B mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten, aangezien de rechtbank hem niet vluchtgevaarlijk acht. Hierdoor is zijn paspoort niet ingenomen en kan hij het land verlaten. Dit besluit heeft Ali B meteen benut door naar het buitenland te vertrekken. Hij werd gespot op een Duitse luchthaven, Weeze, in plaats van op Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven, waarschijnlijk om herkenning te vermijden.

Reis naar Marokko

Foto’s van een Nederlandse reiziger, die in handen zijn gekomen van Evert Santegoeds, tonen dat Ali B met zijn vrouw, Breghje Kommers, en hun kinderen naar Marokko is gevlogen. Deze reis naar Marokko roept vragen op over de juridische implicaties, vooral omdat Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met Marokko, zoals besproken door Bram Moszkowicz in Shownieuws.

Gevolgen en Publieke Reactie

De recente ontwikkelingen in de zaak van Ali B hebben niet alleen juridische, maar ook maatschappelijke en persoonlijke gevolgen. De strafzaak en de daaropvolgende veroordeling hebben Ali B’s reputatie ernstig beschadigd. Hoewel hij in hoger beroep gaat, blijft de publieke opinie verdeeld. Zijn vertrek naar het buitenland heeft gemengde reacties opgeroepen, waarbij sommigen begrip tonen voor zijn keuze om met zijn gezin te zijn, terwijl anderen zijn vertrek zien als een manier om verantwoordelijkheid te ontlopen.

De Toekomst van Ali B

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van Ali B. Het hoger beroep zal niet alleen bepalen of zijn straf wordt verkort of gehandhaafd, maar ook zijn verdere carrière en publieke imago. Zijn huidige situatie roept vragen op over de impact van publieke veroordeling en de rol van de media in strafzaken. De publieke belangstelling voor zijn zaak blijft groot, en elke ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd.

Conclusie

De ver00rdeling van Ali B en zijn daaropvolgende vertrek naar het buitenland hebben zowel juridische als maatschappelijke implicaties. Terwijl hij zijn hoger beroep in vrijheid mag afwachten, blijft de vraag hoe deze zaak zich zal ontwikkelen en welke gevolgen dit zal hebben voor Ali B’s toekomst. De uitkomst van het hoger beroep zal bepalend zijn voor zijn verdere leven, zowel persoonlijk als professioneel.

Lees verder