-

Algemeen

Vreselijk verdriet voor Kees Stevens: ”Mijn hart huilt”

Op deze maandagochtend is er triest nieuws naar buiten gekomen. Kees Stevens, de echtgenoot van zanger John de Bever, heeft via zijn Instagram-pagina bekendgemaakt dat zijn oma, Oma Miep, is 0verleden.

Kees deelde dat zijn oma een lange en zware lijdensweg heeft doorgemaakt.

Een Jaar van Zware Tegenslagen

Kees Stevens vertelde een jaar geleden in een interview met De Telegraaf dat zijn oma ernstig z!ek was. “Dat kwam vreselijk hard binnen,” vertelde hij destijds.

Het nieuws was extra zwaar omdat Kees zijn oma niet alleen als zijn grootmoeder, maar ook als een moederfiguur beschouwde.

Kees heeft geen contact meer met zijn eigen ouders, en zijn vader 0verleed vorig jaar op 86-jarige leeftijd.

Kort na het 0verlijden van zijn vader kreeg Kees te horen dat zijn oma longk*nker had, met uitgebreide uitzaaiingen.

De artsen hadden al een tijd geleden besloten om geen verdere behandeling meer in te zetten, wat een zeer moeilijke periode voor de familie inluidde.

Een Emotioneel Afscheid

Op Instagram deelde Kees een foto van zichzelf samen met zijn oma, vergezeld van een emotionele boodschap. “Je was m’n Oma Miep, vriendin en vertrouwenspersoon.

Ik hield van niemand meer dan van jou. Mijn hart huilt maar ben blij dat je geen pijn meer hebt,” schreef hij.

Hij drukte zijn hoop uit dat er een hiernamaals bestaat waar zijn oma weer herenigd kan worden met zijn opa.

“Bedankt samen voor alles wat jullie hebben gedaan voor mij. Door jullie ben ik wie ik nu ben. Met trots was je ‘Oma Worssie’. Wat zal ik je missen.❤”

In zijn bericht tagde Kees ook zijn man John de Bever, die Oma Miep natuurlijk ook goed kende en liefhad. John de Bever deelde het bericht van Kees eveneens op zijn eigen Instagram-pagina, waarmee hij zijn medeleven en steun betuigde.

Herinneringen aan Oma Miep

Oma Miep was een centrale figuur in het leven van Kees Stevens. Haar invloed en liefde hebben hem gevormd tot de persoon die hij vandaag de dag is.

De sterke band die hij met haar had, blijkt duidelijk uit de woorden die hij in zijn emotionele post gebruikte. Kees benadrukte hoe belangrijk zij voor hem was, niet alleen als oma maar ook als vriendin en vertrouwenspersoon.

Het verlies van Oma Miep is een groot gemis voor Kees, vooral omdat hij haar zag als zijn moederfiguur.

Haar 0verlijden markeert het einde van een tijdperk waarin zij een bron van steun en liefde was voor hem, vooral in moeilijke tijden zoals na het verlies van zijn vader en het gebrek aan contact met zijn biologische ouders.

Steun en Troost

De steun en troost die Kees ontvangt van zijn man John en hun volgers op social media zijn van onschatbare waarde.

De vele reacties op hun Instagram-berichten getuigen van de warmte en het medeleven van hun fans en vrienden.

Dit soort steun kan helpen bij het verwerken van het verdriet en het bieden van een gevoel van gemeenschap in tijden van rouw.

Een Leven Gevierd

Hoewel het een tijd van verdriet is, is het ook een moment om het leven van Oma Miep te vieren. Haar impact op Kees en de liefde die zij hem gaf, zijn blijvende erfenissen die hij zal koesteren.

De herinneringen aan haar liefde, wijsheid en steun zullen Kees blijven inspireren en troost bieden in de komende dagen.

De Toekomst

Het verlies van Oma Miep zal altijd een leegte achterlaten in het leven van Kees Stevens en John de Bever. Toch zullen zij haar blijven eren door de herinneringen aan haar levendig te houden en de lessen die zij hen heeft geleerd, voort te zetten.

Het is duidelijk dat Oma Miep een blijvende indruk heeft achtergelaten op iedereen die haar kende, en haar nalatenschap zal voortleven in de harten van haar geliefden.

Met dit afscheid begint een nieuwe fase voor Kees, een fase waarin hij verder zal moeten zonder de fysieke aanwezigheid van zijn geliefde oma, maar met haar spirituele begeleiding en de herinneringen aan de liefde en steun die zij hem altijd gaf.

Algemeen

Sylvana Simons reageert op Gullit-schmink: “Hoe durf je dit te zeggen”

Tijdens de voetbalwedstrijd tussen Polen en Nederland ontstond er opschudding door enkele fans die hun gezichten bruin hadden geschminkt en rastapruiken droegen, in een poging om de legendarische voetballer Ruud Gullit te imiteren. Dit leidde tot verschillende reacties, zowel binnen als buiten Nederland.

Incident Op de Tribunes

De fans droegen oranje shirts en probeerden op een ludieke manier een hommage te brengen aan Ruud Gullit. Echter, de wijze waarop zij dit deden, viel niet bij iedereen in goede aarde. Verschillende toeschouwers en televisiekijkers uit zowel binnen- als buitenland dienden klachten in bij de Britse omroep BBC, die de drie Oranjefans in beeld bracht.

Reacties uit de Media

BNNVARA reageerde fel op het incident met een artikel dat de titel droeg: “Oranjefeest in Duitsland ontsierd door racistische taferelen.” In de begeleidende tekst werd het gedrag van de fans beschreven als ‘blackface’, een term die historisch beladen is en vaak wordt geassocieerd met racisme. Deze keuze van woorden leek bedoeld om sterke reacties uit te lokken.

Ruud Gullit Zelf Reageert

Tot verrassing van velen reageerde Ruud Gullit zelf op een positieve manier. Hij gaf aan het leuk te vinden dat hij nog steeds niet was vergeten en leek de imitatie als een vorm van waardering te zien. Zijn reactie stond in schril contrast met de kritiek van anderen en bracht een genuanceerd perspectief in het debat.

Kritiek en Onvrede

Ondanks de positieve reactie van Gullit zelf, waren er veel mensen die het incident als ongepast en racistisch beschouwden. Jerry Afriyie, de voorman van de beweging Kick Out Zwarte Piet, uitte zijn ongenoegen op sociale media. Hij schreef op X: “De meerderheid stemt op een racistische partij. Vervolgens wil dezelfde meerderheid bepalen wat racisme is. Hoe Nederlands wil je het hebben?”

Standpunt van Sylvana Simons

Ook Sylvana Simons, voormalig politica van BIJ1, gaf haar mening over het incident op X. Ze stelde dat er een diepere, onderliggende afgunst schuilt achter de behoefte om zich voor te doen als zwart, niet om daadwerkelijk zwart te zijn, maar om de aandacht en impact te genereren die hiermee gepaard gaat. “Niemand wil het leven ervaren zoals zwarte mensen dat moeten doen,” schreef ze.

Een Complexe Discussie

Het incident bij de wedstrijd tussen Polen en Nederland heeft een breed scala aan reacties opgeroepen en benadrukt de complexe aard van culturele imitaties en de perceptie van racisme. Terwijl sommige mensen de actie van de fans als onschuldig en ludiek zagen, interpreteerden anderen het als een schadelijke en respectloze daad.

Historische Context van Blackface

Het gebruik van blackface heeft een lange en pijnlijke geschiedenis, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Het werd in het verleden gebruikt in theater en film om stereotypen van zwarte mensen te versterken en hen belachelijk te maken. Deze achtergrond maakt het gebruik van dergelijke praktijken bijzonder gevoelig en controversieel, zelfs als het zonder kwade bedoelingen wordt gedaan.

De Rol van de Media

De media spelen een cruciale rol in het vormgeven van publieke percepties over dergelijke incidenten. Door krachtige woorden zoals ‘racistische taferelen’ en ‘blackface’ te gebruiken, kunnen zij de toon en richting van het publieke debat bepalen. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor het begrip en de reactie van het publiek.

Het Belang van Dialoog en Begrip

Om situaties zoals deze beter te begrijpen en te navigeren, is het essentieel om open en respectvolle dialogen te voeren. Het is belangrijk om de ervaringen en gevoelens van degenen die zich gekwetst voelen serieus te nemen, terwijl ook rekening wordt gehouden met de intenties en perspectieven van anderen. Dit kan helpen om misverstanden te voorkomen en bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

Conclusie

De imitaties van Ruud Gullit door enkele fans tijdens de Polen – Nederland wedstrijd hebben een breed scala aan reacties opgeroepen, van verontwaardiging tot waardering. Dit incident benadrukt de blijvende gevoeligheid rondom culturele imitaties en de noodzaak van een diepgaander begrip van historische contexten en hedendaagse percepties van racisme. Het debat dat hierdoor is aangewakkerd, biedt een kans voor verdere educatie en dialoog over deze belangrijke kwesties.

Lees verder