-

Algemeen

Hilarische grap: ‘Een ouder koppel ligt in bed en de man valt langzaam in slaap …’

In de serene stilte van een avond die langzaam overging in de nacht, lag een ouder echtpaar in hun slaapkamer, omgeven door de warme gloed van een nachtlampje en de vertrouwde geuren van thuis.

De kamer, gevuld met foto’s van vele gelukkige jaren samen, vormde de perfecte achtergrond voor een klein, maar betekenisvol moment tussen twee mensen die een groot deel van hun leven met elkaar hadden gedeeld.

Terwijl de man zich had overgegeven aan de lokroep van de slaap, voelde zijn vrouw een zeldzame golf van romantische nostalgie en een verlangen om diepe gevoelens van liefde te delen en oude herinneringen op te halen.

Ze begon zachtjes, met een stem zo zacht als de avondbries, “Herinner je nog die tijd, tijdens onze jonge jaren van hofmakerij, hoe je mijn hand vasthield bij elke gelegenheid, als een belofte van je eeuwige toewijding?”

Deze woorden trokken de man uit de greep van zijn dromen, en met een zucht van vermoeidheid maar ook een vleugje genegenheid, strekte hij zijn hand uit.

Hij hield haar hand stevig vast, een simpele handeling die de diepte van jarenlange liefde en het comfort van vertrouwdheid uitstraalde, alvorens hij zijn ogen weer sloot in de hoop terug te keren naar zijn rust. Echter, de nacht was nog jong voor de vrouw, en ze liet de stilte niet terugkeren.

Enkele minuten later fluisterde ze weer, ditmaal met een hint van speelsheid in haar stem, “En de kus, weet je nog die eerste kus? Hoe je me kuste met een passie die de sterren zelf leek aan te raken.”

De man, nu enigszins geïrriteerd door de voortdurende onderbrekingen maar nog steeds bewust van het belang van dit moment voor zijn vrouw, reikte opnieuw uit.

Met een lichte zucht gaf hij haar een kus op de wang, een blijk van zijn liefde, hoewel vermengd met de hoop dat het voldoende zou zijn om de nacht rustig voort te zetten.

Nog steeds niet tevreden en verlangend naar meer van de vurige romantiek van hun jongere jaren, bracht de vrouw het gesprek naar een nog intiemer moment uit het verleden. “Dan, het moment waarop je in mijn nek beet, met een wilde passie die ons beide deed huiveren van genot…”

Haar woorden, vol van warmte en verlangen, brachten deze keer niet alleen vermoeidheid in haar man naar boven, maar ook een vleugje frustratie. Hij gooide het dekbed van zich af met een mix van verbazing en ergernis, en stapte uit bed.

Zijn vrouw, nu zowel verbaasd als lichtelijk bezorgd, vroeg hem waar hij naartoe ging. Zijn antwoord, doordrenkt van droge humor en een diep begrip van de jaren die ze samen hadden doorgebracht, was onverwacht en oprecht grappig: “Om mijn tanden te pakken!”

Algemeen

Sylvana Simons reageert op Gullit-schmink: “Hoe durf je dit te zeggen”

Tijdens de voetbalwedstrijd tussen Polen en Nederland ontstond er opschudding door enkele fans die hun gezichten bruin hadden geschminkt en rastapruiken droegen, in een poging om de legendarische voetballer Ruud Gullit te imiteren. Dit leidde tot verschillende reacties, zowel binnen als buiten Nederland.

Incident Op de Tribunes

De fans droegen oranje shirts en probeerden op een ludieke manier een hommage te brengen aan Ruud Gullit. Echter, de wijze waarop zij dit deden, viel niet bij iedereen in goede aarde. Verschillende toeschouwers en televisiekijkers uit zowel binnen- als buitenland dienden klachten in bij de Britse omroep BBC, die de drie Oranjefans in beeld bracht.

Reacties uit de Media

BNNVARA reageerde fel op het incident met een artikel dat de titel droeg: “Oranjefeest in Duitsland ontsierd door racistische taferelen.” In de begeleidende tekst werd het gedrag van de fans beschreven als ‘blackface’, een term die historisch beladen is en vaak wordt geassocieerd met racisme. Deze keuze van woorden leek bedoeld om sterke reacties uit te lokken.

Ruud Gullit Zelf Reageert

Tot verrassing van velen reageerde Ruud Gullit zelf op een positieve manier. Hij gaf aan het leuk te vinden dat hij nog steeds niet was vergeten en leek de imitatie als een vorm van waardering te zien. Zijn reactie stond in schril contrast met de kritiek van anderen en bracht een genuanceerd perspectief in het debat.

Kritiek en Onvrede

Ondanks de positieve reactie van Gullit zelf, waren er veel mensen die het incident als ongepast en racistisch beschouwden. Jerry Afriyie, de voorman van de beweging Kick Out Zwarte Piet, uitte zijn ongenoegen op sociale media. Hij schreef op X: “De meerderheid stemt op een racistische partij. Vervolgens wil dezelfde meerderheid bepalen wat racisme is. Hoe Nederlands wil je het hebben?”

Standpunt van Sylvana Simons

Ook Sylvana Simons, voormalig politica van BIJ1, gaf haar mening over het incident op X. Ze stelde dat er een diepere, onderliggende afgunst schuilt achter de behoefte om zich voor te doen als zwart, niet om daadwerkelijk zwart te zijn, maar om de aandacht en impact te genereren die hiermee gepaard gaat. “Niemand wil het leven ervaren zoals zwarte mensen dat moeten doen,” schreef ze.

Een Complexe Discussie

Het incident bij de wedstrijd tussen Polen en Nederland heeft een breed scala aan reacties opgeroepen en benadrukt de complexe aard van culturele imitaties en de perceptie van racisme. Terwijl sommige mensen de actie van de fans als onschuldig en ludiek zagen, interpreteerden anderen het als een schadelijke en respectloze daad.

Historische Context van Blackface

Het gebruik van blackface heeft een lange en pijnlijke geschiedenis, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Het werd in het verleden gebruikt in theater en film om stereotypen van zwarte mensen te versterken en hen belachelijk te maken. Deze achtergrond maakt het gebruik van dergelijke praktijken bijzonder gevoelig en controversieel, zelfs als het zonder kwade bedoelingen wordt gedaan.

De Rol van de Media

De media spelen een cruciale rol in het vormgeven van publieke percepties over dergelijke incidenten. Door krachtige woorden zoals ‘racistische taferelen’ en ‘blackface’ te gebruiken, kunnen zij de toon en richting van het publieke debat bepalen. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor het begrip en de reactie van het publiek.

Het Belang van Dialoog en Begrip

Om situaties zoals deze beter te begrijpen en te navigeren, is het essentieel om open en respectvolle dialogen te voeren. Het is belangrijk om de ervaringen en gevoelens van degenen die zich gekwetst voelen serieus te nemen, terwijl ook rekening wordt gehouden met de intenties en perspectieven van anderen. Dit kan helpen om misverstanden te voorkomen en bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

Conclusie

De imitaties van Ruud Gullit door enkele fans tijdens de Polen – Nederland wedstrijd hebben een breed scala aan reacties opgeroepen, van verontwaardiging tot waardering. Dit incident benadrukt de blijvende gevoeligheid rondom culturele imitaties en de noodzaak van een diepgaander begrip van historische contexten en hedendaagse percepties van racisme. Het debat dat hierdoor is aangewakkerd, biedt een kans voor verdere educatie en dialoog over deze belangrijke kwesties.

Lees verder