-

Algemeen

Islamiet ontdekt na 12 dagen huwelijk dat zijn vrouw eigenlijk een man is

Een Indonesische man die de islam aanhangt, kwam twaalf dagen na zijn huwelijk voor een onaangename verrassing te staan. De vrome vrouw aan wie hij zijn jawoord had gegeven, bleek een man te zijn die zich had voorgedaan als een vrouw.

Huwelijk

De man, 26 jaar oud, leerde ‘Adinda Kanza’ kennen via Instagram. De twee spraken een tijdje met elkaar, waarna er een ontmoeting volgde.

Gedurende een jaar spraken de twee meermaals af. De vrouw had zichzelf voortdurend bedekt, zodat de man alleen haar gezicht kon zien. De man werd zo verliefd op haar dat hij een huwelijksaanzoek deed.

Niet veel later stapten de twee in het huwelijksbootje op het eiland Java. De ceremonie was klein, zo meldt De Telegraaf.

Leugen

‘Adinda’ had haar kersverse echtgenoot wijsgemaakt dat haar ouders al een tijdje overleden waren. Ze beweerde wees te zijn, waardoor haar ouders niet bij de trouwerij konden zijn. Wel nam ze vijf gram goud mee naar de bruiloft.

Na het huwelijk wilde de man intiem worden met zijn vrouw, maar zij verzon telkens excuses. Ze zou ongesteld zijn, wilde haar niqab niet afdoen en wilde ook niet praten met haar schoonfamilie.

De man vond dit verdacht en ging op onderzoek uit. Hij ontdekte dat de ouders van zijn partner gewoon leefden en kwam er ook achter dat ‘Adinda’ zich in 2020 als vrouw begon te identificeren.

Ontdekking en nasleep

Haar ouders wisten niets van het huwelijk. De man schakelde de politie in, die ‘Adinda’ arresteerde. Het bleek dat zij niet alleen had gelogen over haar geslacht, maar ook van plan was de schoonfamilie van hun kostbaarheden te beroven.

De man bleef gedesillusioneerd achter. ‘Adinda’ riskeert nu vier jaar celstraf.

Reflectie

Dit incident werpt een schaduw op het vertrouwen en de eerlijke communicatie die essentieel zijn in relaties.

De situatie waarin de Indonesische man zich bevond, benadrukt de noodzaak van openheid en eerlijkheid in de beginfasen van een relatie, vooral wanneer deze leidt tot een verbintenis zoals een huwelijk.

De betrokkenheid van sociale media in hun ontmoeting en het daaropvolgende huwelijk toont de invloed van moderne technologie op traditionele gebruiken en relaties.

Hoewel online platforms een hulpmiddel kunnen zijn om mensen te verbinden, brengen ze ook risico’s met zich mee wanneer identiteit en intenties niet transparant zijn.

Culturele en juridische implicaties

De culturele context van Indonesië, waar de islam een dominante rol speelt, maakt dit voorval extra gevoelig. De religieuze en sociale normen rondom huwelijk en genderidentiteit zijn streng, wat de complexiteit en de impact van deze situatie vergroot.

De man was niet alleen bedrogen op persoonlijk vlak, maar ook binnen de context van zijn religieuze en sociale verwachtingen.

De juridische gevolgen voor ‘Adinda’ zijn aanzienlijk. Door niet alleen te liegen over haar geslacht, maar ook plannen te hebben om de schoonfamilie te beroven, worden de misdaden ernstiger. De mogelijke vier jaar gevangenisstraf weerspiegelt de ernst waarmee de Indonesische wet dergelijke misdaden behandelt.

Emotionele gevolgen

Voor de man zijn de emotionele gevolgen enorm. Het vertrouwen in zijn partner, het geloof in de eerlijkheid van zijn huwelijk en de schok van het ontdekken van de waarheid zullen langdurige effecten hebben op zijn psychologisch welzijn.

Het is belangrijk dat hij steun krijgt van familie, vrienden en mogelijk professionele hulp om deze traumatische ervaring te verwerken.

Preventieve maatregelen

Dit incident benadrukt de noodzaak van preventieve maatregelen bij het aangaan van een huwelijk, vooral in situaties waar de partners elkaar voornamelijk via digitale middelen kennen. Het is essentieel om uitgebreide kennismakingsfasen te hebben en mogelijke partners goed te leren kennen voordat men zich verbindt.

Conclusie

Het verhaal van de Indonesische man en ‘Adinda Kanza’ is een tragische herinnering aan de complexiteiten en gevaren die kunnen ontstaan bij een gebrek aan eerlijkheid en transparantie in relaties.

In een wereld waar sociale media en digitale communicatie steeds meer centraal staan in menselijke interacties, is het cruciaal om waakzaam te zijn en te streven naar open en eerlijke communicatie.

Terwijl ‘Adinda’ de consequenties van haar daden onder ogen moet zien, blijft de man achter met de taak om zijn vertrouwen en emotionele welzijn te herstellen.

Algemeen

Sylvana Simons reageert op Gullit-schmink: “Hoe durf je dit te zeggen”

Tijdens de voetbalwedstrijd tussen Polen en Nederland ontstond er opschudding door enkele fans die hun gezichten bruin hadden geschminkt en rastapruiken droegen, in een poging om de legendarische voetballer Ruud Gullit te imiteren. Dit leidde tot verschillende reacties, zowel binnen als buiten Nederland.

Incident Op de Tribunes

De fans droegen oranje shirts en probeerden op een ludieke manier een hommage te brengen aan Ruud Gullit. Echter, de wijze waarop zij dit deden, viel niet bij iedereen in goede aarde. Verschillende toeschouwers en televisiekijkers uit zowel binnen- als buitenland dienden klachten in bij de Britse omroep BBC, die de drie Oranjefans in beeld bracht.

Reacties uit de Media

BNNVARA reageerde fel op het incident met een artikel dat de titel droeg: “Oranjefeest in Duitsland ontsierd door racistische taferelen.” In de begeleidende tekst werd het gedrag van de fans beschreven als ‘blackface’, een term die historisch beladen is en vaak wordt geassocieerd met racisme. Deze keuze van woorden leek bedoeld om sterke reacties uit te lokken.

Ruud Gullit Zelf Reageert

Tot verrassing van velen reageerde Ruud Gullit zelf op een positieve manier. Hij gaf aan het leuk te vinden dat hij nog steeds niet was vergeten en leek de imitatie als een vorm van waardering te zien. Zijn reactie stond in schril contrast met de kritiek van anderen en bracht een genuanceerd perspectief in het debat.

Kritiek en Onvrede

Ondanks de positieve reactie van Gullit zelf, waren er veel mensen die het incident als ongepast en racistisch beschouwden. Jerry Afriyie, de voorman van de beweging Kick Out Zwarte Piet, uitte zijn ongenoegen op sociale media. Hij schreef op X: “De meerderheid stemt op een racistische partij. Vervolgens wil dezelfde meerderheid bepalen wat racisme is. Hoe Nederlands wil je het hebben?”

Standpunt van Sylvana Simons

Ook Sylvana Simons, voormalig politica van BIJ1, gaf haar mening over het incident op X. Ze stelde dat er een diepere, onderliggende afgunst schuilt achter de behoefte om zich voor te doen als zwart, niet om daadwerkelijk zwart te zijn, maar om de aandacht en impact te genereren die hiermee gepaard gaat. “Niemand wil het leven ervaren zoals zwarte mensen dat moeten doen,” schreef ze.

Een Complexe Discussie

Het incident bij de wedstrijd tussen Polen en Nederland heeft een breed scala aan reacties opgeroepen en benadrukt de complexe aard van culturele imitaties en de perceptie van racisme. Terwijl sommige mensen de actie van de fans als onschuldig en ludiek zagen, interpreteerden anderen het als een schadelijke en respectloze daad.

Historische Context van Blackface

Het gebruik van blackface heeft een lange en pijnlijke geschiedenis, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Het werd in het verleden gebruikt in theater en film om stereotypen van zwarte mensen te versterken en hen belachelijk te maken. Deze achtergrond maakt het gebruik van dergelijke praktijken bijzonder gevoelig en controversieel, zelfs als het zonder kwade bedoelingen wordt gedaan.

De Rol van de Media

De media spelen een cruciale rol in het vormgeven van publieke percepties over dergelijke incidenten. Door krachtige woorden zoals ‘racistische taferelen’ en ‘blackface’ te gebruiken, kunnen zij de toon en richting van het publieke debat bepalen. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor het begrip en de reactie van het publiek.

Het Belang van Dialoog en Begrip

Om situaties zoals deze beter te begrijpen en te navigeren, is het essentieel om open en respectvolle dialogen te voeren. Het is belangrijk om de ervaringen en gevoelens van degenen die zich gekwetst voelen serieus te nemen, terwijl ook rekening wordt gehouden met de intenties en perspectieven van anderen. Dit kan helpen om misverstanden te voorkomen en bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

Conclusie

De imitaties van Ruud Gullit door enkele fans tijdens de Polen – Nederland wedstrijd hebben een breed scala aan reacties opgeroepen, van verontwaardiging tot waardering. Dit incident benadrukt de blijvende gevoeligheid rondom culturele imitaties en de noodzaak van een diepgaander begrip van historische contexten en hedendaagse percepties van racisme. Het debat dat hierdoor is aangewakkerd, biedt een kans voor verdere educatie en dialoog over deze belangrijke kwesties.

Lees verder