-

Algemeen

Weet jij in welke volgorde auto’s mogen rijden? 85% van de mensen vergist zich.

Iedere weggebruiker kan zich in een verkeerssituatie bevinden die niet alledaags is, wat meteen het belang van het theorie-examen benadrukt.

Voorschriften omtrent voorrang spelen hierbij een cruciale rol. Voor je de weg op gaat, is het essentieel om te begrijpen wat de verkeersborden betekenen, maar dat is slechts het begin. Kennis van de verkeersregels is eveneens noodzakelijk.

Een van de meest essentiële, maar soms verwarrende, regels betreft voorrang verlenen. Wie heeft wanneer voorrang en hoe moet je reageren?

Dit kan met name op kruispunten tot verwarring leiden als je niet precies weet wat te doen.

Daarom hebben we besloten om een uitdagende examenvraag hier te presenteren, waarmee je jouw kennis kunt testen en indien nodig kunt opfrissen.

Stel, je ziet vier auto’s op een kruispunt staan:

Een rode auto die rechtsaf wil slaan.
Een blauwe auto die rechtdoor wil rijden.
Een groene auto die ook rechtdoor wil rijden.
Een gele auto die linksaf wil slaan.
De vraag luidt: In welke volgorde mogen deze auto’s rijden? Het blijkt dat maar liefst 85 procent van de mensen deze vraag foutief beantwoordt.

De juiste volgorde waarin de auto’s het kruispunt mogen passeren, wordt bepaald door de standaard verkeersregels. Hieronder vind je de correcte oplossing, vergezeld van een verklaring:

De Rode Auto: Deze auto wil rechtsaf slaan en belemmert geen ander verkeer. Volgens de verkeersregels heeft deze auto daarom als eerste het recht om het kruispunt over te steken.

De Blauwe Auto: Deze auto wil rechtdoor en komt van rechts ten opzichte van de groene auto. Meestal krijgt verkeer van rechts voorrang, dus na de rode auto mag de blauwe auto het kruispunt oversteken.

De Groene Auto: Aangezien de groene auto eveneens rechtdoor wil en geen voorrang heeft ten opzichte van de blauwe auto, mag deze als derde het kruispunt oversteken.

De Gele Auto: Tot slot mag de gele auto, die linksaf wil slaan, het kruispunt passeren.

Voertuigen die linksaf slaan moeten vaak wachten tot alle andere richtingen zijn geklaard.

De juiste volgorde is dus: Rood, blauw, groen en geel.

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder