-

Algemeen

Oproep van Sylvana Simons: ‘Laten we het woord ‘Kerst’ verbieden!’

Sylvana Simons lijkt vaak in staat om controversiële discussies aan te wakkeren, en gisteren was geen uitzondering.

De oprichter van BIJ1 heeft besloten om het woord ‘kerst’ niet langer te gebruiken.

De beweegredenen achter Simons’ keuze om weer voor opschudding te zorgen zijn niet volledig duidelijk.

Mogelijk vindt ze dat sommige mensen zich gekwetst kunnen voelen bij het horen van het woord ‘kerst’. Om die reden wil Sylvana zelf het initiatief nemen.

Op Twitter deelde ze een bericht waarin ze op overdreven wijze spreekt over “feestdagen”. In plaats van een kersttrui moedigt ze aan om te praten over een “feesttrui”.

Sommige mensen vinden Sylvana Simons’ beslissing om het woord ‘kerst’ te vermijden een vorm van politieke correctheid, terwijl anderen het zien als een respectvolle poging om inclusief te zijn. Hoe dan ook, haar actie heeft geleid tot een verdeelde reactie op sociale media en in de publieke opinie.

Voorstanders prijzen Sylvana voor haar inzet om rekening te houden met de gevoelens van verschillende groepen mensen en om een meer inclusieve taal te gebruiken.

Ze geloven dat het vermijden van specifieke religieuze termen kan bijdragen aan een gevoel van samenhorigheid in een diverse samenleving.

Aan de andere kant zijn er critici die Sylvana beschuldigen van het overdrijven van politieke correctheid en het negeren van de tradities en culturele betekenis van het kerstfeest.

Ze zien haar actie als een voorbeeld van overmatig gevoelige taalveranderingen die de vrijheid van meningsuiting en de eigenheid van tradities bedre!gen.

Het is niet de eerste keer dat Sylvana Simons in het middelpunt van controverse staat vanwege haar standpunten.

Haar neiging om onderwerpen aan te kaarten die gevoelig liggen en haar activistische benadering hebben haar zowel lof als kritiek opgeleverd.

Of deze nieuwe stap van Sylvana uiteindelijk zal leiden tot een bredere discussie over taalgebruik, tradities en inclusiviteit in de samenleving, is nog af te wachten.

Wat zeker is, is dat haar beslissing opnieuw stof heeft doen opwaaien in de media en bij het publiek.

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder