-

Algemeen

Hartverscheurend nieuws voor naasten van Rob de Nijs

Trees Koetschruiter, de 93-jarige moeder van Jet en schoonmoeder van de 80-jarige zanger Rob de Nijs, is recentelijk 0verleden in het verpleeghuis waar ze een tijdje geleden werd opgenomen.

Haar 0verlijden viel samen met Jet’s verjaardag, wat haar emotioneel raakte.

Jet deelt haar gevoelens met Privé en reflecteert op de symboliek van het moment: “Het is vreemd dat je me het leven geeft en precies 55 jaar later st*rft.

De situatie heeft ons behoorlijk aangegrepen, ook vanwege wat Rob het afgelopen jaar heeft meegemaakt.

Ik moest mijn aandacht tussen hen beiden verdelen, maar ik ben blij dat ik in deze fase veel voor haar heb kunnen betekenen. Zo konden we rustig naar het einde toeleven.”

Ondanks het leeftijdsverschil tussen Jet en Rob, hebben velen wellicht niet beseft dat Rob de Nijs schoonouders had.

Jet benadrukt dit en legt uit dat hun leeftijdsverschil en het feit dat ze beiden een gezegende leeftijd bereikten, hieraan hebben bijgedragen.

Niettemin benadrukt Jet dat het verlies van haar moeder, ongeacht haar leeftijd, hartverscheurend is: “Dit komt door ons leeftijdsverschil en ook doordat ze allebei een gezegende leeftijd hebben bereikt.

Maar hoe oud ze ook was, het blijft je moeder en het verlies is vreselijk.”

Jet was ondanks het verdriet aanwezig op het Gouden Televizier-Ring Gala in het Koninklijk Theater Carré op donderdag.

Ze vertelt dat ze er is vanwege de mogelijkheid dat Rob de Impactprijs wint met zijn afscheidsconcert.

Jet benadrukt de speciale band tussen haar moeder en Rob, die teruggaat tot hun eerste ontmoeting.

Ze gelooft dat deze hechte relatie mogelijk werd versterkt doordat Robs eigen moeder dezelfde naam, Trees, had.

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder