-

Algemeen

Nieuwe wet: Rijbewijs verplicht voor elektrische fietsen in de toekomst.

Het lijkt erop dat de vrees van velen werkelijkheid wordt, zij het nog niet in Nederland: sommige plaatsen zijn nu al van plan om rijbewijzen voor elektrische fietsen te introduceren.

Deze ontwikkeling was te verwachten, gezien de toenemende snelheid van elektrische fietsen.

De introductie van een rijbewijs voor elektrische fietsen
Hoewel je in Nederland bijna overal geen rijbewijs voor nodig hebt, geldt dat niet voor fietsen. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat ook hier verandering in komt.

Moderne elektrische fietsen kunnen nu gemakkelijk snelheden van 25 kilometer per uur bereiken, wat even snel is als een snorscooter.

Historisch gezien was een rijbewijs altijd vereist voor snorscooters, dus waarom niet voor (elektrische) fietsen?

De kans is groot dat ze snel genoeg een manier zullen bedenken om mensen hier geld voor te laten betalen.

Hoewel het in Nederland nog wel even kan duren voordat dit werkelijkheid wordt, zijn er al enkele plaatsen waar deze verandering wordt doorgevoerd.

Toenemende gevaarlijke situaties en irritaties
Californië is momenteel bezig met het invoeren van een rijbewijs voor elektrische fietsen. Dit komt doordat mensen zich daar enorm ergeren aan het gedrag van fietsers.

Veel jongeren gebruiken elektrische fietsen en houden zich niet aan de verkeersregels. Bovendien rijden ze vaak veel te hard, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Het voorstel om een rijbewijs te introduceren wordt binnenkort ingediend. Als dit wordt goedgekeurd, betekent dit dat mensen een rijbewijs moeten halen om op een elektrische fiets te mogen rijden.

Dit rijbewijs kan worden verkregen door middel van een theoretisch examen, en de minimumleeftijd om het examen af te leggen zou 12 jaar zijn.

Het wordt verwacht dat andere plaatsen deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten zullen houden en de keuzes van Californië eventueel zullen volgen.

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder