-

Algemeen

ING aangeklaagd door vrouw die duizenden euro’s naar buitenlands liefje overmaakte

Je hebt vast wel eens gehoord van ene ‘Simon Leviev’. De Israëlische meester0plichter stond centraal in de Netflix-documentaire ‘Tinder Swindler’. Een van de vrouwen die in zijn praatjes trapte, is Ayleen Charlotte. Zij heeft ING aangekla*gd.

ING
Leviev, een gehaaide vrouwenversierder, nam ook Ayleen Charlotte uit Nederland in de maling. Hij kreeg haar zover dat ze tienduizenden euro’s naar hem overboekte.

Een groot deel van dat geld is via ING-bankrekeningen bij Leviev terechtgekomen. Charlotte vindt dat de bank haar hiervoor had moeten waarschuwen en heeft de bank aangekla*gd. Gisteren stonden de vrouw en de ING-bank tegenover elkaar in de r*chtszaal.

Schulden
Charlotte dacht dat Simon echt verliefd op haar was. Hij presenteerde zichzelf als de zoon van een steenrijke diamantair. En de Nederlandse vrouw geloofde alles.

Ze was zo in de ban van hem dat ze letterlijk alles voor hem deed. Ze stortte tienduizenden euro’s naar hem en belandde in de sch*lden. Zelfs bij haar eigen vrienden en familie sloot ze leningen af. Het geld stortte ze direct door naar Simon Leviev.

Toen ze er uiteindelijk achter kwam dat ze een van Simons denkbeeldige vriendinnetjes was, ging ze er mentaal helemaal aan onderdoor. Ze liep een trauma op, was niet meer in staat om te werken en heeft jarenlange therap!e gevolgd om er bovenop te komen.

ING
Charlotte richt haar pijlen nu op ING. Ze beweert dat de bank meerdere signalen heeft gekregen waaruit bleek dat er hier sprake was van 0plichting.

Ze vindt dat ING haar had moeten waarschuwen toen ze voor het eerst geld overmaakte naar Leviev. Dat zou haar ‘veel ellende hebben bespaard’.

Zorgplicht
Volgens ING waren er helemaal geen signalen. En dus ziet de bank niet in waarom zij Charlotte hadden moeten inlichten en stelt ook dat het dus niet onder de zorgplicht valt.

Banken moeten transacties monitoren op basis van de Wet ter voorkoming van w!twassen en financiering van bijvoorbeeld terrorisme (Wwft).

De bank stelt dat die monitoring niet bedoeld is om klanten te behoeden voor datingfra*de. Sterker nog, wanneer de bank een ‘onregelmatige’ transactie opmerkt, lichten zij de financiële autoriteiten in en absoluut niet de klant, zo meldt ING.

Katvanger
Leviev had in Nederland een jonge vrouw, E., als katvanger ingezet. Hij mocht haar ING-rekening gebruiken, waarna deze vrouw het geld weer doorstortte naar de creditcard van Leviev.

Charlotte en haar advocaten noemen het ‘verbijsterend’ dat de bank niets deed toen er grote bedragen op de rekening van E. verschenen, die meteen werden overgeboekt naar het buitenland. Volgens Charlotte, zelf ook ING-klant, had ze veel eerder kunnen beseffen dat er iets mis was als ze een melding had gekregen.

Richtlijnen
ING vindt het heel erg dat Charlotte in de praatjes van Simon Leviev is getrapt, maar zegt niets verkeerds te hebben gedaan. De bank wijst op haar eigen verantwoordelijkheid.

Charlotte had hem niet alleen haar creditcardgegevens gegeven, maar ook al haar pincodes. ING stelt dat Charlotte hiermee tegen de richtlijnen van de bank heeft gehandeld en weigert Charlotte ook maar een cent te vergoeden van al het geld dat ze zelf heeft gestort.

Crowdfunding
De bank stelt ook dat de eventuele schade die Charlotte heeft opgelopen, verrekend moet worden met de opbrengsten van een speciaal fonds dat is opgericht voor de drie bekende Swindler-slacht0ffers. Bovendien heeft Charlotte nog kleding van Leviev in beheer, en dat heeft ze verkocht.

Fantast
Desalniettemin vindt Charlotte de zaak ‘vreselijk’. In de eerste zaak werd ze door ING “volledig de grond ingetrapt”, een fantast genoemd en iemand die te veel naar Netflix kijkt.

Op 28 november aanstaande zal de r*chter uitspraak doen.

Algemeen

Ali B helemaal in elkaar geslagen in zijn eigen woning!

Ali Bouali, beter bekend als Ali B, staat opnieuw in de schijnwerpers, maar dit keer niet vanwege zijn muziek of controversiële rechtszaken.

De rapper heeft op social media een video gedeeld waarin hij samen met zijn kind te zien is. In de video wordt hij op een speelse manier door zijn kind “onder handen genomen”, wat gemengde reacties heeft opgeroepen bij zijn volgers.

De Video en Ali B’s Grap

In de video, die Ali B op zijn social media accounts heeft geplaatst, is te zien hoe zijn kind hem speels aanvalt.

Bij de video voegde Ali B een grap toe: “Huiselijk geweld tegen vaders moet echt een keer stoppen!! Wie grijpt er een keer in?”. Hoewel het duidelijk als een grap bedoeld was, viel de humor niet bij iedereen in goede aarde.

Reacties van Volgers

De video trok onmiddellijk veel aandacht en riep uiteenlopende reacties op. Een van de volgers schreef een kritische reactie: “Doorbreek die cirkel.

Ali B

Bedenk dat je zijn boosheid begrijpt en het lief vindt dat hij het zo oplost, maar dat het beter voor hem is hem zich bezig te houden met kinderproblemen zoals, ik eet wat ik te eten krijg van mijn vader of moeder. Zeg HO in plaats van te schoppen.”

Deze reactie benadrukt een zorg die sommige ouders hebben over het gedrag dat kinderen vertonen en hoe dat in de toekomst kan worden geïnterpreteerd.

De kritiek komt voort uit een bezorgdheid dat speelse agressie, zelfs als het duidelijk om te lachen is, een verkeerde boodschap kan afgeven over acceptabel gedrag.

Ali B’s Verdediging

Ali B reageerde snel op de kritische opmerking. Hij verdedigde de interactie met zijn kind door te stellen: “Mijn kind, in tegenstelling tot heel veel volwassenen hier, is empathisch genoeg om aan te voelen of iemand iets leuk vindt en hij voelt duidelijk aan dat papa het leuk vindt. Dat stukje inlevingsvermogen gun ik die paar mensen die dit niet kunnen waarderen ook!”

Met deze reactie probeerde Ali B duidelijk te maken dat zijn kind de situatie goed aanvoelt en dat er geen kwaad in schuilt. Hij benadrukt het belang van empathie en wederzijds begrip, zelfs in een speelse context.

Een Diepere Blik op de Kritiek

De zorgen van de critici zijn echter niet geheel ongegrond. Psychologen en opvoedkundigen wijzen er vaak op dat kinderen gedrag kopiëren dat ze om zich heen zien, vooral van hun ouders.

Hoewel het waarschijnlijk is dat Ali B’s kind de speelse aard van de interactie begrijpt, blijft het belangrijk om grenzen te stellen en duidelijk te communiceren welke vormen van gedrag gepast zijn in verschillende situaties.

Ali B

Empathie en Ouderschap

Ali B’s antwoord raakt een belangrijk punt: empathie in de opvoeding. Kinderen leren door observatie en interactie, en ouders spelen een cruciale rol in het modelleren van gedrag.

Het aanmoedigen van empathie en het begrijpen van de gevoelens van anderen zijn essentiële onderdelen van de opvoeding.

Ali B

Ali B lijkt te suggereren dat zijn kind goed ontwikkelde empathische vermogens heeft en begrijpt wanneer zijn vader plezier heeft.

Het Sociale Media Spectrum

Social media bieden een platform waar mensen hun leven kunnen delen, maar het komt ook met de uitdaging van publieke beoordeling.

Bekende personen zoals Ali B worden constant bekeken en bekritiseerd. Dit incident benadrukt de dunne lijn die beroemdheden moeten bewandelen tussen het delen van persoonlijke momenten en het omgaan met de reacties van een breed publiek.

Humor in de Opvoeding

Humor kan een krachtig hulpmiddel zijn in de opvoeding. Het kan helpen bij het versterken van de band tussen ouder en kind en kan moeilijke situaties ontladen.

Echter, humor moet zorgvuldig worden gebruikt om misverstanden te voorkomen. Ali B’s gebruik van humor in zijn video was bedoeld om een luchtige kijk op een onschuldige situatie te geven, maar de verschillende interpretaties van zijn volgers laten zien hoe subjectief humor kan zijn.

Reflectie en Toekomstige Acties

Voor ouders in het algemeen is het belangrijk om momenten van reflectie te hebben op hoe zij hun kinderen opvoeden en welke signalen zij afgeven.

Ali B’s ervaring met deze video kan dienen als een herinnering aan alle ouders over de kracht van voorbeeldgedrag en het belang van communicatie.

Hoewel Ali B de interactie met zijn kind als een onschuldige, leuke tijd zag, is het voor andere ouders belangrijk om zich bewust te zijn van de boodschappen die hun kinderen ontvangen en hoe deze boodschappen hun ontwikkeling beïnvloeden.

Conclusie

De video van Ali B met zijn kind heeft een brede discussie op gang gebracht over ouderschap, empathie, en het gebruik van humor in de opvoeding.

Hoewel sommige volgers bezorgd waren over de mogelijke implicaties van het speelse gedrag, benadrukte Ali B het belang van empathie en wederzijds begrip.

Dit incident onderstreept de uitdagingen en verantwoordelijkheden van ouders, vooral in het digitale tijdperk waar elk moment potentieel onder een vergrootglas kan komen te liggen.

De controverse rond Ali B’s video biedt een waardevolle les: bij het delen van persoonlijke momenten op social media, vooral met kinderen, is het belangrijk om na te denken over de boodschap die wordt overgebracht en hoe deze door een breed en divers publiek kan worden ontvangen.

Lees verder