-

Algemeen

Wetenschappelijk bewezen: honden luisteren beter naar vrouwen dan naar mannen! (en dít is waarom)

Hoewel honden vaak beschouwd worden als de beste vrienden van mensen, blijkt uit recent onderzoek dat ze een voorkeur hebben voor wie ze gehoorzamen.

Uit een recente studie is gebleken dat honden over het algemeen beter luisteren naar vrouwen dan naar mannen.

Deze voorkeur heeft niet zozeer te maken met de hogere stem van vrouwen, maar eerder met de emotionele connectie die vrouwen vaak opbouwen met hun harige metgezellen.

Dit werd onthuld in een onderzoek uitgevoerd door The Royal Society of Open Science.

In dit onderzoek werden geluiden opgenomen van achttien verschillende honden en afgespeeld voor een groep proefpersonen, zowel mannen als vrouwen.

Deze proefpersonen moesten proberen de emoties te identificeren die de honden uitdrukten in de geluiden, zoals speelsheid, agressie, angst of blijdschap.

De resultaten toonden aan dat vrouwen aanzienlijk beter waren in het herkennen en interpreteren van de emoties van de honden dan mannen.

Dit verschil wordt vaak toegeschreven aan het feit dat vrouwen doorgaans een sterker empathisch vermogen hebben dan mannen.

Vrouwen begrijpen honden dus beter, voelen zich meer verbonden met hen, en dit heeft invloed op hoe de honden reageren.

Hierdoor ontstaat er een diepere band tussen vrouwen en hun honden.

En zoals je wel kunt begrijpen, leidt een sterkere band tot betere gehoorzaamheid van de hond. Dit lijkt allemaal heel logisch!

Deze ontdekkingen kunnen interessante implicaties hebben voor de trainingsmethoden bij honden.

Als honden over het algemeen beter reageren op vrouwen, zouden vrouwelijke trainers mogelijk effectiever kunnen zijn in bepaalde trainingscontexten.

Dit zou niet alleen van pas kunnen komen in huishoudelijke situaties, maar ook bij professionele training, zoals bij hulphonden of p0litiehonden.

Dit inzicht kan dus bijdragen aan het verbeteren van communicatie en trainingsmethoden tussen honden en hun trainers, wat uiteindelijk kan resulteren in een effectievere en harmonieuzere samenwerking.

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder