-

Algemeen

Caroline van der Plas zwaar getroffen na schokkende onthulling over haar kinderen

Zet je schrap, want Yvonne Coldeweijer heeft voor flinke opschudding gezorgd in het privéleven van Caroline van der Plas, en ze onthult schokkende informatie.

Op Instagram schrijft Yvonne: “Caroline houdt al jarenlang willens en wetens haar twee zonen weg bij hun vader.” Deze man heeft destijds alles gedaan om zijn kinderen te kunnen zien.”

De vader van de kinderen klom in 2006 uit wanhoop op de Waalbrug en ketende zich vast, waarbij hij eiste om contact met minister Donner om aandacht te vragen voor zijn problemen.”

De vader beweert dat hij en Caroline gescheiden zijn toen hun oudste zoon acht jaar oud was. Destijds was er een regeling getroffen voor co-ouderschap met een 50-50 verdeling.

Echter, drie maanden later verhuisde Van der Plas plotseling honderd kilometer verderop, zonder dit met de vader van de kinderen te overleggen.
Caroline van der Plas

Yvonne beweert dat Caroline zich niet meer aan de 50-50 regeling wilde houden en zelfs naar de rechter stapte om een nieuwe regeling af te dwingen.

Yvonne vervolgt: “Tot onze verbazing ging de rechter daarin mee. De vader mocht de kinderen slechts zes keer per maand zien.”

“Hij heeft een zeer moeilijke tijd doorgemaakt en begreep niet hoe de rechter hiermee akkoord kon gaan. Voorheen zag hij zijn zoons bijna dagelijks. Hij kon geen deel meer uitmaken van hun opvoeding. Zijn kinderen werden ineens slechts logees.”

“Daarna werd het alleen maar erger. De vader kreeg zijn zoons helemaal niet meer te zien van Caroline.”
Caroline van der Plas

“Hij reed soms honderd kilometer voor niets naar Deventer om uiteindelijk zonder zijn kinderen terug te keren. Hij voelde zich zo machteloos dat hij op een brug klom.”

“Caroline houdt haar zoons inmiddels al twintig jaar bij deze man vandaan. Er is geen enkele aanwijzing dat er iets aan voorafging.”

“Dus waarom Caroline deze beslissing heeft genomen, lijkt vooralsnog enkel gebaseerd op haar eigen ego. Haar zoons en deze man zijn daar de dupe van.”

In haar boek ‘Gezond Verstand’ schreef Caroline van der Plas over haar huwelijk als een ‘periode vol ellende’.

De vader van de kinderen raakte in de schulden en moest naar de Voedselbank, omdat hij al zijn geld aan advocaten had uitgegeven om zijn zoons te kunnen zien. Zonder succes.

Yvonne vraagt zich af hoe Caroline dit rechtvaardigt en is benieuwd naar haar reactie. “Want enkel ‘negativiteit’ en ‘ongezondheid’ lijken een nogal magere rechtvaardiging om je zoons twintig jaar bij hun vader weg te houden.”

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder