-

Algemeen

Eenzaamheid treft Prinses Beatrix diep: Familie laat haar in de steek

Prinses Beatrix, ooit het stralende middelpunt van het Nederlandse koningshuis, blijft ook na haar aftreden als koningin een graag geziene gast bij culturele evenementen.

Haar recente verschijning bij het Balletgala in Amsterdam trok opnieuw de aandacht.

Maar het was niet alleen haar schitterende outfit die de aandacht trok.

Na haar bezoek aan de Nederlandse Cariben toonde Beatrix een opmerkelijke veerkracht door zich ondanks de vermoeienissen van de reis onder de balletliefhebbers te begeven.
Beatrix

Haar aanwezigheid bij dergelijke evenementen is al jaren een vaststaand feit, maar recentelijk wordt een ander aspect steeds meer zichtbaar: de eenzaamheid die de voormalige koningin omringt.
Beatrix

Waar ze ooit werd vergezeld door familieleden of hoogwaardigheidsbekleders, verschijnt Beatrix nu vaak alleen.

Deze ontwikkeling roept vragen op over de dynamiek binnen de koninklijke familie en de rol die Beatrix daarin speelt sinds haar aftreden.

Haar recente opmerking op Aruba dat ze “mooie verhalen heeft voor iedereen die wil luisteren,” benadrukt een onderliggend gevoel van gemis en een verlangen naar gezelschap.

Dit gevoel van eenzaamheid is niet nieuw. Eerdere nieuwsberichten over het koningshuis hebben al vaker gewezen op Beatrix’ behoefte aan meer contact met haar kleinkinderen en naasten.

Ze wordt vaak omschreven als een toegewijde grootmoeder en moeder, maar de drukke schema’s van haar familie laten weinig ruimte voor intieme familiebijeenkomsten.

Beatrix’ toewijding aan haar koninklijke plichten en haar liefde voor kunst en cultuur zijn onbetwistbaar, maar het lijkt erop dat deze passies niet altijd de leegte kunnen opvullen die ontstaat door het gebrek aan persoonlijke connecties.

Terwijl ze haar rol als voormalig staatshoofd met waardigheid vervult, blijft de vraag hoe ze omgaat met de stilte van het paleisleven.

Op dit moment lijkt het personeel dat Beatrix omringt meer haar familie dan haar kinderen en kleinkinderen die haar amper komen bezoeken.
Beatrix

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder