-

Algemeen

Abdulhamid is klaar met alle wetten: ”We veroveren dit land en maken er een moslimland van”

Ophef en bezorgdheid zijn ontstaan naar aanleiding van uitspraken van religieuze vreemdelingen met een Duits paspoort tijdens een demonstratie in Duitsland, die hun ware intenties hebben onthuld.

Tijdens de demonstratie merkte een jongeman op dat hij “tegen mensen is die geen Sharia willen in Duitsland.”

Hij voegde eraan toe: “Als je moslim bent, wil je de Sharia.”

Hij vervolgde met de verklaring dat hij de Sharia in Duitsland wilde invoeren en antwoordde op de vraag hoe Duitsland in een islamitische staat zou kunnen veranderen: “Zoals in het heilige boek staat beschreven; wanneer je in de meerderheid bent, is ons opgedragen om een land te veroveren. Zeker.”

De interviewer reageerde verbaasd en vroeg herhaaldelijk of het de bedoeling was om Duitsland over te nemen, waarop de jongeman bevestigde: “Zeker. Zeker.”

Hij voegde eraan toe dat volgens hem ‘liberale moslims’ niet bestaan en dat samenleven in vrede geen optie is.

De jongeman herhaalde nogmaals dat als moslims eenmaal in de meerderheid zijn en geweld nodig is, ze dat zullen gebruiken om hun doelen te bereiken.

De Sharia, waarvan sprake is, verwijst naar islamitische wetten gebaseerd op de Koran en de Hadith.

In sommige landen wordt deze regelgeving toegepast, en het heeft specifieke voorschriften, zoals het verbieden van huwelijken tussen moslimvrouwen en niet-moslimmannen, mannen die meerdere vrouwen mogen hebben en het ontzeggen van het recht aan vrouwen om een echtscheiding aan te vragen.

De uitspraken van de jongeman tijdens de demonstratie hebben geleid tot verontwaardiging en bezorgdheid, zowel bij de interviewer als bij het bredere publiek.

Deze openlijke steun voor het idee van het veranderen van Duitsland in een islamitische staat en de bereidheid om gew*ld te gebruiken om dat doel te bereiken, heeft geleid tot discussies over integratie, religieuze extrem!sme en de toekomst van diversiteit en samenleven in Duitsland en Europa.

Het is belangrijk op te merken dat dergelijke standpunten niet representatief zijn voor alle moslims of immigranten in Duitsland, en dat er veel verschillende opvattingen en ervaringen zijn binnen de diverse gemeenschappen in het land.

Deze incidenten benadrukken echter de noodzaak van open dialoog, tolerantie en het aanpakken van extremisme om de vreedzame co-existentie van verschillende culturen en religies in Europa te waarborgen.

Het is een uitdaging waarmee samenlevingen wereldwijd worden geconfronteerd en die een voortdurende inspanning vereist om extremisme en polarisatie te bestrijden en gemeenschappelijke grond te vinden voor vreedzaam samenleven.

Algemeen

‘Nederland neemt afscheid van contant geld’

Afgelopen woensdag was een regelrechte nachtmerrie voor Nederlandse ING-klanten.

Internetbankieren functioneerde ruim 12 uur lang niet, en hoewel pinnen nog mogelijk was, waren de mogelijkheden beperkt.

Terwijl ING worstelde met deze technische storing, rijst de vraag of Nederland klaar is om afscheid te nemen van contant geld.

Het is een onderwerp dat al geruime tijd in discussie is.

De storing bij ING werd volgens het bedrijf veroorzaakt door miscommunicatie tussen interne systemen.

Hoewel de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is, benadrukte ING dat er geen sprake was van een cyberaanval.

Dit incident werpt echter wel de vraag op of we te afhankelijk zijn geworden van digitale banksystemen.

Benno de Winter, een ICT-expert, adviseert om altijd wat contant geld in huis te hebben, omdat technologie kan falen.

Dit incident bij ING is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bovendien lijken veel Nederlanders niet bereid om volledig afscheid te nemen van contant geld.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Hart van Nederland onder bijna 3.300 respondenten, wil slechts 13 procent van de ondervraagden dat contant geld uit onze samenleving verdwijnt.

Een overweldigende meerderheid van 87 procent is hier tegen.

Dit wijst erop dat contant geld nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dat ze zich niet volledig willen overgeven aan digitale transacties.

De storing bij ING fungeert als een herinnering aan het belang van diversificatie in betaalmethoden en het behouden van de mogelijkheid om contant geld te gebruiken, zelfs in een steeds digitalere wereld.

Lees verder