Connect with us

Nieuwste

D00dzieke Geert wordt uit hospice gezet omdat hij ’veel te lang leeft’

Geert Boersema uit Emmeloord bevond zich in een zeer aangr!jpende situatie toen hij, wetende dat zijn leven bijna ten e!nde was, in een h0spice verbleef.

Echter, nadat hij een lichte verbetering in zijn gezondheid vertoonde, kreeg hij te horen dat hij het h0spice moest verlaten, wat zowel voor hem als zijn familie een emoti0nele kl*p was.

In augustus 2022 kreeg Geert (64) te horen dat hij niet lang meer te l*ven had en niet langer voor zichzelf kon zorgen.

Hij vond een warme en ondersteunende omgeving in een h0spice in Enschede, waar hij vier maanden verbleef.

Maar toen hij enigszins herstelde, werd hem verteld dat hij moest vertrekken omdat anderen op de wachtlijst zijn plek nodig hadden.

Deze situatie raakte niet alleen de familie hard, maar ook Geert zelf.

Zijn zus Dineke vertelde dat zij dankzij het h0spice een sterke band met haar broer had opgebouwd, hoewel ze lange tijd geen contact hadden gehad.

Dankzij de inzet van enkele kennissen werd het mogelijk om hen te herenigen.

Helaas kwam Geert na zijn vertrek uit het h0spice in een verz0rgingshuis terecht, waar hij zich niet thuis voelde en aanspraak miste.

Hij verslechterde snel en koos uiteindelijk voor euth*nasie, waarna hij op 27 januari van dit jaar is 0verleden.

Erik Roelofs, manager van stichting H0spice Leender Vriel Enschede-Haaksbergen, gaf aan dat het erg moeilijk is om mensen te vragen te vertrekken als ze stabiliseren en het h0spice meer als een woonomgeving gaan ervaren.

Hij benadrukte dat er niet eindeloos plek is en dat er nu str*nger wordt gescreend om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Het verhaal van Geert en zijn ervaring met het h0spice werpt licht op de complexiteit van het beheren van deze waardevolle zorgvoorzieningen en het balanceren van de behoeften van verschillende pat!ënten.