Connect with us

Economie

Brekend: Peter Gillis betrokken bij sch!etpartij op eigen vakantiepark

Er is aang!fte gedaan tegen Peter Gillis wegens vermeende betr0kkenheid bij een inc!dent op zijn eigen vakantiepark in Arnhem. Een bewoner van het vakantiepark heeft officieel melding gemaakt van het voorval.

De aang!fte, in handen van Omroep Gelderland, omvat beschuld!gingen van huisvredebre*k en bedre!ging.

De persoon die aang!fte heeft gedaan, beweert dat de p0litie eerdere kl*chten niet serieus heeft genomen.

Na berichtgeving door Omroep Gelderland heeft burgemeester Ahmed Marcouch alsnog opgeroepen om verdere aang!fte te doen.

De beschuld!ging van huisvredebre*k betreft de voormalige parkbeheerder, die zonder toestemming het huis van de bewoner zou zijn binnengekomen met een loper.

Dit inc!dent wordt gevolgd door een beweerde sch!etpartij, waarbij Gillis naar verluidt achtervolging heeft ingezet op de toenmalige parkbeheerder.

Volgens de aangever heeft een groep die bij Gillis hoorde twee sch0ten gelost met een pist00l. De bewoner bevond zich op ongeveer 100 meter afstand en verklaart dat hij zich ernstig bedre!gd en 0nveilig voelde.

Naast de aangever zouden er nog twee andere parkbewoners zijn die dit verhaal kunnen bevestigen.

Enkele dagen na het vermeende sch!etinc!dent kreeg de bewoner opnieuw bezoek, deze keer van een nieuwe parkbeheerder.

Er werd gedre!gd met de woorden: “Als je niet vertrekt, zullen dezelfde mannen die de voormalige parkbeheerder hebben verja*gd bij jou aan de deur verschijnen.”

Enkele dagen later heeft de bewoner een krachtige expl0sie achter zijn chalet ervaren, waarbij hij zelfs de drukgolf van de ontpl0ffing aan zijn hoofd en haren voelde.

Hij is ervan overtuigd dat dit een gerichte aansl*g op hem was. Gedurende dezelfde week zouden er herhaaldelijk Poolse mannen voor zijn chalet hebben gestaan, schre*uwend en tegen zijn bomen ur!nerend.

De bewoner vermoedt dat dit mogelijk in opdracht van Gillis gebeurde.

Het is op dit moment nog onduidelijk of Gillis voor deze beschuld!gingen zal worden gearr*steerd. De zaak is nog in onderzoek.