Connect with us

Economie

Moslimgemeenschap en familie verbijsterd door crematie van islamitische 0verledene: ‘Dit mag niet van ons geloof!’

De Nederlandse moslimgemeenschap is diep verontwaardigd en w0edend vanwege de crematie van een dem*nterende, oude islamitische man (89) in een verpleeghuis in Wassenaar.

Zowel de familie als moslimorganisaties zijn gesch0kt door deze gebeurtenis en hebben aangekondigd jur!dische stappen te ondernemen.

Volgens de islam is het niet toegestaan om het lichaam van een 0verledene te crem*ren. Volgens de geloofsleer moeten moslims begr*ven worden, in overeenstemming met de religieuze voorschriften.

De familie van de 0verledene, Yamani Kholti, woont in Marokko en verkeert in een staat van sh0ck. Ze kunnen niet bevatten dat het lichaam van hun familielid is gecreme*rd.

Mourad Baddaou van de stichting Najiba, die contact heeft met de familie, vertelt dat ze diep gekw*tst zijn en duidelijkheid willen over wat er precies is gebeurd.

Yamani had geen kinderen of directe familie in Nederland. Sinds hij dem*nt werd, verbleef hij in woonzorgcentrum Duinstede, omdat niemand in staat was om voor hem te zorgen.

Zijn beste vriend Hassan was de enige die af en toe op bezoek kwam. Maar toen Hassan recentelijk langskwam, was Yamani nergens te bekennen.

Verpleegsters vertelden Hassan dat Yamani was 0verleden en dat zijn lichaam gecreme*rd was. Hassan is erg gesch0kt door deze gebeurtenis.

Hassan beweert dat hij zijn telefoonnummer had achtergelaten, voor het geval er iets zou gebeuren. Yamani had hem verteld dat hij in Marokko begr*ven wilde worden.

Hassan zegt dat niemand de moeite heeft genomen om hem te bellen. Mourad vermoedt dat dit opzettelijk niet is gebeurd om op goedkope wijze van Yamani af te komen.

Hij benadrukt dat cremeren de goedkoopste optie is. Volgens het woonzorgcentrum zijn zij echter nooit verantwoordelijk voor een uitva*rt.

Er geldt een regel dat wanneer er geen familie is, de wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk is. Als die er ook niet is, bepaalt de gemeente hoe en wat er gebeurt.

Er wordt momenteel onderzocht wie de opdracht heeft gegeven voor de crem*tie. Tot nu toe lijkt niemand de verantwoordelijkheid te willen nemen en wijzen verschillende partijen naar elkaar.

De stichting Najiba zal jur!dische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijken. Ze hebben al adv0caten ingeschakeld.

“Dit moet stoppen. Er is geen respect voor ons geloof”, zegt Mourad verontwaardigd.

De Tweede Kamer is ook op de hoogte gesteld van wat er is gebeurd. De islamitische politieke partij DENK heeft zelfs aangekondigd vragen te stellen aan de minister. Farid Azarkan is erg b00s.

Hij vindt het schr!jnend dat mensen geen familie hebben die de uitva*rt op islamitische wijze kan verzorgen.

In zulke gevallen is het aan de gemeente of de moslimgemeenschap om hierin te voorzien.

Deze gebeurtenis heeft diepe sporen nagelaten in de moslimgemeenschap en benadrukt het belang van respect voor religieuze overtuigingen en tradities, zelfs in situaties waarin er geen directe familie aanwezig is om de uitvaart te regelen volgens de voorschriften van het geloof.