Connect with us

Economie

Verbijsterend bewijs: Nicol deelt sch0kkende foto’s van vermeende gew*ldpleging door Peter

Een aantal maanden geleden gingen Nicol Kremers en Peter Gillis uit elkaar, zogenaamd als vrienden. Maar van die vriendschap is inmiddels niets meer over. Sterker nog, de twee zijn verwikkeld in een steeds verdergaande moddergooi-00rlog.

Op 29 mei vorig jaar zou Peter Gillis in zijn park Prinsenmeer over de schreef zijn gegaan. Hij zou compleet zijn d00rgedraaid en Nicol zwaar hebben mish*ndeld. In eerste instantie ontkenden ze alles, maar later kwam toch naar buiten dat er “iets” was gebeurd.

Nicol besloot destijds om geen aang*fte te doen, maar wel een bel*stende verklaring af te leggen. Nu beweert ze echter dat het intrekken van de aang*fte onder druk is gebeurd.

Ze voelt zich verschrikkelijk neergezet in het tiende seizoen van het programma Massa is Kassa en hoopt nu dat Peter alsnog wordt gestr*ft.

Om haar woorden kracht bij te zetten, heeft Nicol foto’s van haar geh*vende gezicht naar Shownieuws gestuurd. Patty Brard heeft deze beelden gisteravond aan heel Nederland getoond.

Nicol beweert dat ze regelmatig slacht0ffer was van mish*ndeling door Peter. Dit zijn zeer ernstige besch*ldigingen. Het 0penbaar Min*sterie heeft Peter inmiddels ged*gvaard en hij zal in augustus voor de r*chter moeten verschijnen.

Als Peter Gillis inderdaad verantwoordelijk wordt gehouden voor de mish*ndeling, rijst de vraag wat Talpa gaat doen met het programma Massa is Kassa.

Hoewel de kijkcijfers momenteel nog goed zijn, valt het moeilijk te rijmen dat iemand die vrouwen mishandelt een prominente rol heeft op de Nederlandse televisie. Het lijkt erop dat Talpa in een lastige positie verkeert en met een dilemma kampt.

Het 0penbaar Min*sterie heeft Peter Gillis officieel ged*gvaard en hij zal binnenkort voor de r*chter moeten verschijnen.

Als hij schuldig wordt bevonden aan de mish*ndeling van Nicol, kan dit ernstige gev0lgen hebben voor zijn imago en zijn positie in de media-industrie.

Talpa, het mediabedrijf dat het programma Massa is Kassa uitzendt, bevindt zich in een lastige positie. Hoewel het programma momenteel nog goede kijkcijfers behaalt, zal de aanwezigheid van Peter Gillis als hoofdpersoon na deze besch*ldigingen en foto’s ongetwijfeld voor controverse zorgen.
Peter Gillis

Talpa zal moeten overwegen of het ethisch verantwoord is om iemand met zo’n beladen achtergrond op de nationale televisie te handhaven.

De zaak heeft ook geleid tot een breder debat over huisel!jk gew*ld en het belang van het serieus nemen van slacht0ffers. Het is een trieste herinnering dat huis*lijk gew*ld in alle lagen van de samenleving kan voorkomen en dat niemand boven de wet staat.

De komende tijd zal duidelijk worden hoe deze zaak zich verder ontwikkelt. Het is belangrijk dat het gerecht!gheid biedt aan Nicol en dat alle betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. Daarnaast dient de maatschappij aandacht te besteden aan de preventie van huis*lijk gew*ld en de ondersteuning van slacht0ffers.