-

Nieuwste

Ped0 opzettelijk aanger*den door z’n slacht0ffer: ‘Ik wilde hem pijn doen’

Het is een verontrustend verhaal waarbij een 63-jarige man uit Nijmegen, die ver00rdeeld is voor het misbru*ken van meerdere kinderen in Nijmegen en Wijchen, herhaaldelijk is ges!gnaleerd bij een kinderboerderij.

De reclassering, die bel*st is met het toezicht op deze ped0s*ksuele man, heeft aangedrongen op maatregelen.

Bovendien is de man het afgelopen jaar opzettelijk aanger*den door een van zijn slacht0ffers, die verklaarde dat hij hem p!jn wilde doen.

Het feit dat de ver00rdeelde ped0s*ksuele man herhaaldelijk in de nabijheid van een kinderboerderij is gezien, is uiterst zorgwekkend.

Een kinderboerderij is een plek waar kinderen en hun ouders normaal gesproken heen gaan om te genieten van de dieren en de buitenlucht.

Het veroorzaakt begrijpelijke ongerustheid en angst bij de gemeenschap dat een ver00rdeelde zed*ndelinquent in de buurt van een dergelijke locatie wordt gezien.

De reclassering heeft terecht aangedrongen op passende maatregelen om de veiligheid van kinderen te waarborgen.

Het is van het grootste belang dat de autoriteiten en betrokken instanties nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat de reclassering de nodige middelen en bevoegdheden heeft om toe te zien op het gedrag van de ver00rdeelde man en om te voorkomen dat hij potentiële slacht0ffers benadert.

Daarnaast is het verontrustend om te horen dat de ver00rdeelde ped0s*ksuele man bewust is aang*reden door een van zijn slacht0ffers.

Hoewel het begrijpelijk is dat slacht0ffers van s*ksueel m!sbruik w0ede en p!jn kunnen voelen, is het belangrijk dat gerechtigheid wordt gezocht binnen het jur!dische systeem en dat niemand zich bezighoudt met eigenrichting.

Gew*ld is nooit de juiste manier om problemen op te lossen en kan alleen maar leiden tot verdere escal*tie en mogelijke sch*de aan alle betrokkenen.

Het is van cruciaal belang dat de slacht0ffers van s*ksueel m!sbruik de juiste steun en begeleiding krijgen om hun ervaringen te verwerken en hun weg naar herstel te vinden.

Er zijn professionele hulpverleners en organisaties beschikbaar die gespecialiseerd zijn in het bieden van zorg en ondersteuning aan slacht0ffers van s*ksueel m!sbruik.

Het is belangrijk dat zij de nodige middelen en toegang hebben tot deze hulpbronnen.

Dit verhaal benadrukt de noodzaak van voortdurende inspanningen op het gebied van bewustwording, preventie en onderwijs over kinderm!sbruik.

Het is belangrijk dat ouders en verzorgers alert blijven op mogelijke risic0’s en waarschuwingss!gnalen, en dat ze open en eerlijke gesprekken voeren met hun kinderen over hun veiligheid en het herkennen van 0ngepast gedrag.

Deze situatie benadrukt ook de n00dzaak van een goed functionerend jur!disch systeem dat in staat is om dergelijke gevallen adequaat te behandelen en de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen.

Het is van cruciaal belang dat slach0offers de nodige bescherming en gerecht!gheid krijgen, terwijl tegelijkertijd de rechten van de d*ders worden gerespecteerd en passende rehabilitatiemaatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder