Connect with us

Nieuwste

Opmerkelijk onderzoek: Meerderheid migranten vindt Nederland niet gastvrij

Uit onderzoek blijkt dat migranten Nederland niet altijd zo gastvrij vinden. Ze zijn dus niet zo gelukkig in ons land.

Deze mensen voelen zich vanwege hun afkomst vaak tekortgedaan en gediscrimineerd. Ze zijn niet zo positief over de politiek en hebben evenmin vertrouwen in de Nederlandse instellingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nu zijn de resultaten bekendgemaakt.

Voor het onderzoek werden 696 Turkse, 570 Marokkaanse, 592 Caribisch-Nederlandse, 519 Somalische, 855 Iraanse en 688 Poolse personen met een migratieachtergrond ondervraagd.

Uit dit onderzoek blijkt dat de tweede generatie Turken, Marokkanen en Surinamers een betere opleiding hadden.

Zij hebben een betere positie op de arbeidsmarkt, al geven ze wel aan dat ze meer discriminatie en uitsluiting ervaren.

Net iets minder dan de helft van de migranten geeft aan dat Nederland niet gastvrij is voor mensen als hen.

SCP-onderzoeker Jaco Dagevos vertelt: “De bewustwording in deze groep is groot dat ze burger van dit land zijn, maar toch vaak apart worden gezet.”

Volgens het planbureau moet het kabinet werken aan een plan dat deze mensen insluit en hen duidelijk maakt dat ze erbij horen.

Het rapport leest verder: “Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen gelijke kansen hebben, dat iedereen mee kan doen en het gevoel heeft onderdeel van de samenleving te zijn.”