-

Nieuwste

Man lokt 12-jarig meisje en sleurt haar de bosjes in

Het is een trieste constatering dat Nederland steeds minder aantrekkelijk lijkt om in te leven.

De hoge kosten van levensonderhoud, het gebrek aan vertrouwen in de regering bij een groot deel van de bevolking en de dagelijkse traged!es dragen bij aan een gevoel van onbehagen.

Een recent nieuwsbericht op De Telegraaf laat ons huiveren. In Alkmaar is een 19-jarige man gearr*steerd op verdenk!ng van een weerzinwekkend m!sdrijf.

Hij zou op klaarlichte dag een 12-jarig meisje de bosjes in hebben gesle*rd in het Kennemerbolwerk, een park in Alkmaar, en haar op br*te wijze hebben verkr*cht.

De autoriteiten zijn een gr00tschalig onderzoek gestart naar dit sch0kkende v00rval dat de hele buurt heeft gesch0kt.

Het Kennemerbolwerk staat al langer bekend als pr0blematisch gebied. Bewoners ervaren veel overlast van mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren.

Deze individuen maken gebruik van verd0vende middelen, ver00rzaken geluids0verlast en doen hun behoefte gewoon in het openbaar.

Volgens berichten zou het meisje (12) in contact zijn gekomen met de dader via sociale media.

Het online benaderen van een kind door een volwassene, met de bedoeling om het kind te ontmoeten en daarbij s*ksuele handel!ngen te verrichten, wordt ‘gr00ming’ genoemd.

De aut0riteiten benadrukken het belang van oplettendheid bij ouders met kinderen, met name op sociale media. “Accepteer nooit zomaar vriendschapsverzoeken van vreemden”, waarschuwen zij.

“Voel je niet verplicht om contact te onderhouden met onbekenden en vertrouw op je intuïtie. Als je iets niet vertrouwt, handel dan meteen.”

Dergelijke trag!sche inc!denten zijn hartverscheurend en doen ons beseffen dat er nog steeds veel werk aan de winkel is om de veil!gheid en het welzijn van kinderen te waarborgen.

Het is van essentieel belang dat ouders en opvoeders bewustzijn creëren en hun kinderen begeleiden bij het veilig gebruikmaken van sociale media.

Laten we samen streven naar een veiligere en betere samenleving waarin dit soort gruwe!ijke misd*den niet meer plaatsvinden en waarin kinderen in alle vrijheid kunnen opgroeien.

Het is van groot belang dat er actie wordt ondernomen om de veiligheid in Nederland te verbeteren en dergelijke inc!denten te voorkomen.

Het Kennemerbolwerk in Alkmaar is slechts één voorbeeld van een probleemgebied waar overlast en gevaarl!jke situaties zich kunnen voordoen.

Het is essentieel dat de lokale autoriteiten maatregelen nemen om de veiligheid in dergelijke gebieden te waarborgen en de gemeenschap te beschermen.

Daarnaast moeten er ook maatregelen worden genomen op het gebied van online veiligheid, met name voor minderjar!gen.

Ouders, scholen en de overheid hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van sociale media en hen te leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Het is belangrijk om open communicatielijnen te behouden met kinderen en hen aan te moedigen om hun zorgen en ervaringen te delen, zodat ze tijdig kunnen worden ondersteund en beschermd.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder