Connect with us

Economie

Joran van der Sloot raakt gew0nd tijdens incident in gev*ngenis Peru

Joran van der Sloot (35) is flink mish*ndeld in de Peruaanse gev*ngenis en wil beter beschermd worden.

Dat heeft zijn adv0caat, Maximo Altez, laten weten aan Amerikaanse media. De raadsman maakt zich zorgen over de veiligheid van de Nederlandse ver00rdeelde m00rdenaar en wil dat zijn cliënt naar een andere afdeling of gev*ngenis wordt overgeplaatst.

Joran van der Sloot raakt sla8gs in de gev*ngenis
“Het was een gev*cht tussen andere gev*ngenen. Hij raakte erbij betrokken omdat hij iemand wilde helpen of verdedigen.

Hij is gew0nd geraakt aan zijn hand en is gesl*gen,” aldus Altez. Joran moest naar de z!ekenboeg om zijn verw0ndingen te laten behandelen.

Joran loopt snijw0nd op
In een brief gericht aan just!tie meldt de adv0caat dat Joran een snijw0nd heeft opgelopen aan zijn hand.
Joran van der Sloot

Hij verzoekt just!tie ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gev*ngene wordt gegarandeerd, ondanks het feit dat Joran vastzit voor ernstige misdr!jven.

De raadsman benadrukt dat het belangrijk is te onthouden dat alle mensen, ongeacht hun afkomst of gepleegde misd*den, recht hebben op waardigheid en respectvolle behandeling.

Uitlevering aan de VS
De adv0caat is van plan om dit weekend een bezoek te brengen aan Joran. Hij wil zien hoe het met zijn cliënt gaat, die momenteel vastzit in de beruchte Challapalca-gev*ngenis in Peru.

De Verenigde Staten hebben gevraagd om Jorans uitl*vering, zodat hij kan worden verv0lgd voor afp*rsing en fra*de.

Peru heeft hiermee ingestemd, wat betekent dat de uitlevering binnenkort zal plaatsvinden.

C0kehandel
In 2012 werd Joran ver00rdeeld voor de m00rd op Stephany Flores, destijds 21 jaar oud. Hij kreeg een celstraf van 28 jaar.

Onlangs kreeg hij nog eens 18 extra jaren gevangenisstraf voor het sm0kkelen en verh*ndelen van c0caïne in de gev*ngenis. In deze video wordt uitgelegd hoe hij dat voor elkaar kreeg.

Het nieuws van de mish*ndeling van Joran van der Sloot heeft veel aandacht getrokken. Hoewel hij vastzit voor ernst!ge misd*den, benadrukt zijn adv0caat dat hij recht heeft op veiligheid en respectvolle behandeling.

De verw0ndingen die hij heeft opgelopen aan zijn hand tonen aan dat zijn veiligheid in de gev*ngenis niet gegarandeerd is.
Joran van der Sloot

De adv0caat zal binnenkort een bezoek brengen aan Joran om te zien hoe het met hem gaat.

Het is een belangrijke stap om de situatie van zijn cliënt te beoordelen en ervoor te zorgen dat hij de bescherming krijgt die hij nodig heeft.

Ondertussen heeft Peru ingestemd met het verzoek van de Verenigde Staten om Joran uit te leveren, zodat hij kan worden verv0lgd voor afpers!ng en fra*de.

Dit betekent dat er binnenkort verdere jur!dische stappen zullen worden ondernomen.

Het verleden van Joran van der Sloot is gekenmerkt door controverse en misd*den. In 2012 werd hij ver00rdeeld voor de m00rd op Stephany Flores, een zaak die destijds veel media-aandacht kreeg.