-

Economie

Joke Bruijs (71) kampt met ernstige z!ekte: ’Niet te voorspellen hoe het verder gaat’

De geliefde actrice Joke Bruijs (71) heeft onlangs ontdekt dat ze te maken heeft met een cognitieve beperking, wat resulteert in problemen met haar geheugen. Sinds het afgelopen najaar heeft ze haar leven aangepast en neemt ze het rustiger aan.

In een interview met de Telegraaf legt Joke uit dat ze in het najaar van 2022 begon op te merken dat er iets mis was. In eerste instantie dacht ze dat haar spraakproblemen en soms afwezige blik werden ver00rzaakt door een v*l van de trap.

Echter, na medisch onderzoek in het z!ekenhuis, kwam ze erachter dat er een andere 00rzaak was voor haar sympt0men.

“Deze beperking heeft onder andere te maken met mijn leeftijd en andere factoren waar de medische wetenschap nog niet volledig achter is.

Als gevolg van deze beperking heb ik problemen gekregen met mijn geheugen en merk ik dat ik op bepaalde vlakken wat minder scherp ben geworden”, legt ze uit.

Ze merkt vooral dat ze sneller woorden vergeet. “Mijn reacties zijn iets minder gevat, waardoor ik ervoor kies om meer buiten de publiciteit te leven.”

Vorig najaar was de actrice nog te zien in de bioscoopfilm “Casa Coco”, waarin ze samen met haar ex-man Gerard Cox speelde.

Destijds deelde ze al dat ze voor het eerst in 55 jaar lege plekken in haar agenda had.

“Ik gun mezelf het gevoel dat niets moet, maar alles mag.” Sindsdien heeft ze haar levensritme wat aangepast en neemt ze het wat rustiger aan.

Volgens haar partner Frits Landesbergen zijn de scherpe randjes er een beetje af.

“Tien procent van haar schaterlach is verdwenen, evenals tien procent van haar gevatte opmerkingen. Het is allemaal iets minder spontaan geworden.”

Hij benadrukt echter dat Joke nog steeds prima functioneert en hoopt dat dit nog lang zo blijft. “Met dit soort z!ektebeelden is het onmogelijk te voorspellen hoe snel of traag het verder zal gaan.”

Joke Bruijs heeft met haar openhartige onthulling over haar cognitieve beperking de uitdagingen waarmee ze gec0nfronteerd wordt, onder de aandacht gebracht.

Haar besluit om een rustiger levensritme aan te nemen getuigt van haar moed en het belang van zelfzorg bij het omgaan met dergelijke uitdagingen.

We wensen Joke veel steun en positiviteit toe in haar persoonlijke reis met deze cognitieve beperking, terwijl ze blijft genieten van haar leven en haar waardevolle bijdrage aan de entertainmentwereld.

Economie

Lees verder: “Mijn man wil van mij scheiden, maar wil dat ik met hem mee verhuis.”

In een dramatische en onvoorziene ontwikkeling binnen hun huwelijk, wordt een vrouw geconfronteerd met een verpletterende schok: haar echtgenoot verzoekt om een scheiding, maar niet zonder een laatste eis—dat zij hem volgt naar een nieuwe stad waar hij zijn carrière ambities wil najagen. Dit diepgaande verhaal ontvouwt de gelaagdheid van persoonlijke offers, vertrouwen en verraad binnen een relatie die te midden van instorting staat.

Wending in het Huwelijk

Na meer dan een decennium van een huwelijk dat aan de buitenwereld als gelukkig en stabiel werd beschouwd, komt de man met een schokkende mededeling. Hij wil niet alleen scheiden, maar verwacht ook dat zijn vrouw hem door het hele land volgt voor een nieuwe professionele uitdaging. Deze schok komt op een moment dat het koppel te midden van voorbereidingen was voor een grote verhuizing naar het buitenland, wat hun leven en dat van hun kinderen ingrijpend zou veranderen. De vrouw, die altijd dacht dat hun huwelijk solide was, voelt de grond onder haar voeten wegzakken.

Ontdekking van Verborgen Communicatie

De kern van het verhaal is de ontdekking door de vrouw van verborgen communicaties tussen haar echtgenoot en een oude vriendin, die recentelijk gescheiden is. De frequentie en intensiteit van hun uitwisselingen—meer dan 500 sms’jes per dag, wat neerkomt op ongeveer 24.000 berichten in een enkele maand—wijzen op een diepe emotionele, en mogelijk fysieke, connectie die verder gaat dan vriendschap of professionele steun. Deze onthulling is een mokerslag voor de vrouw, die zich verraden en bedrogen voelt.

Ondersteuning van de Gemeenschap

Het verhaal van de vrouw resoneert breed op online platforms, waarbij de meerderheid van de lezers haar kant van het verhaal steunt. Ze wordt gezien als het slachtoffer in een complex web van leugens en bedrog, waarbij haar echtgenoot niet alleen hun huwelijk, maar ook het welzijn van hun kinderen in gevaar brengt. De gemeenschap biedt niet alleen emotionele steun maar ook praktische adviezen over hoe ze haar situatie juridisch en persoonlijk kan aanpakken. Deze steun geeft haar de kracht en moed om de confrontatie met haar echtgenoot aan te gaan.

Nasleep van de Confrontatie

Na de terugkeer van haar man van een zakenreis die verdacht veel leek op een romantisch uitje, confronteert de vrouw hem met het bewijs van zijn bedoelingen. Zijn bekentenis, dat hij al jaren ongelukkig is binnen hun huwelijk, brengt haar ertoe om hun gehele relatie te heroverwegen. Deze ontboezeming leidt tot een emotioneel en juridisch conflict, waarbij ze overweegt om zelf de echtscheiding aan te vragen en te strijden voor de voogdij over hun kinderen. De vrouw, die zich aanvankelijk machteloos voelde, begint haar eigen kracht te ontdekken en neemt stappen om haar toekomst en die van haar kinderen te beschermen.

Reflectie en Zelfbeschikking

Deze situatie werpt een licht op de diepe scheuren die kunnen ontstaan binnen een huwelijk en de verwoestende impact van geheimen. De vrouw staat voor een cruciale keuze: haar eigen geluk en welzijn nastreven, of zich schikken in een rol die haar fundamentele rechten en geluk ondermijnt. Ze besluit om haar eigen pad te kiezen, vastberaden om niet langer in de schaduw van haar echtgenoot te leven. Haar verhaal wordt een krachtig voorbeeld van zelfbeschikking en persoonlijke groei, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

Belangrijkste Lessen uit het Verhaal

Dit verhaal biedt waardevolle inzichten en benadrukt enkele cruciale punten:

  1. Vertrouwen en Verraad: Het verhaal benadrukt het belang van eerlijkheid en vertrouwen binnen een huwelijk, en de destructieve gevolgen wanneer deze ontbreken. De pijn van verraad door een geliefde kan diepgaand zijn, maar het benadrukt ook de noodzaak van transparantie in relaties.
  2. Persoonlijke Groei en Zelfzorg: De ervaringen van de vrouw onderstrepen het belang van zelfzorg en persoonlijke groei, vooral wanneer geconfronteerd met levensveranderende beslissingen. Haar keuze om voor zichzelf op te komen, ondanks de druk om haar echtgenoot te volgen, toont haar innerlijke kracht en vastberadenheid.
  3. Ondersteuning van de Gemeenschap: De rol van de online en persoonlijke gemeenschap is essentieel, biedt steun en praktische hulp in tijden van nood. Deze ondersteuning kan een cruciale factor zijn in het overwinnen van persoonlijke crises en het vinden van een weg vooruit.
  4. Juridische en Emotionele Gevolgen: De complexiteit van de juridische en emotionele uitdagingen van een scheiding wordt duidelijk, met een bijzondere focus op het welzijn van kinderen en de strijd om voogdij. Het verhaal illustreert hoe belangrijk het is om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn op dergelijke uitdagingen.
  5. Assertiviteit en Zelfbeschikking: De keuze van de vrouw om voor haar rechten op te komen dient als een krachtig voorbeeld van assertiviteit en zelfbeschikking in uitdagende omstandigheden. Haar beslissing om haar eigen geluk na te streven, in plaats van toe te geven aan de eisen van haar echtgenoot, laat zien dat het mogelijk is om controle over je eigen leven terug te nemen.

Conclusie

Dit verhaal biedt een krachtige blik op de complexiteit van menselijke relaties en de soms pijnlijke keuzes die noodzakelijk zijn om persoonlijke integriteit en geluk te behouden. De reis van de vrouw, van verraad en wanhoop naar zelfontdekking en empowerment, dient als een inspirerend voorbeeld van veerkracht en de kracht van zelfbeschikking. Ondanks de tegenslagen blijft haar toewijding aan zichzelf en haar kinderen onwrikbaar, en toont ze ons allen de waarde van moed en doorzettingsvermogen.

Lees verder