-

Nieuwste

Zorgwekkende situatie: RIVM registreert honderden meldingen van vleesetende bacterie en opvallend veel gevallen van hersenvliesontsteking

De afgelopen maanden hebben z!ekenhuizen in heel Nederland een verontrustend hoog aantal meldingen ontvangen van patiënten met symptomen zoals longontsteking, bloedvergiftiging en ontstekingen van de huid, gewrichten of botten. Deze symptomen worden vaak geassocieerd met een infectie veroorzaakt door de beruchte vleesetende bacterie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ook opgemerkt dat er een opvallend groot aantal gevallen van hersenvliesontsteking gerelateerd lijkt te zijn aan deze bacteriële infectie.

De meldingen van deze infecties hebben de medische gemeenschap in het hele land gealarmeerd. Het aantal patiënten dat zich meldt met deze symptomen is significant toegenomen en er is bezorgdheid ontstaan over de ernst van de infecties en de mogelijke verspreiding ervan. Het RIVM heeft een grondig onderzoek gestart om de oorzaken en de omvang van deze uitbraak beter te begrijpen en maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

De vleesetende bacterie, ook bekend als necrotiserende fasciitis, is een agress!eve en potentieel levensbedre!gende infectie. De bacterie tast het weefsel onder de huid aan en kan zich snel verspreiden, wat leidt tot ernstige ontstekingen en weefselnecrose. Het kan leiden tot ernstige complicaties en in sommige gevallen zelfs tot amputaties of 0verlijden. Het is essentieel dat deze infecties snel worden gediagnosticeerd en behandeld om verdere schade te voorkomen.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is om op de hoogte te zijn van de symptomen van deze infectie. Naast de eerder genoemde symptomen, kunnen patiënten ook last hebben van koorts, ernst!ge p!jn op de plaats van de infectie, zwelling en roodheid van de huid. Als iemand vermoedt dat ze mogelijk geïnfecteerd zijn met de vleesetende bacterie, is het van cruciaal belang om onmiddellijk medische hulp te zoeken.

Hoewel de exacte oorzaken van deze recente uitbraak nog niet volledig bekend zijn, zijn er verschillende factoren die de verspreiding van de vleesetende bacterie kunnen bevorderen. Een verzwakt immuunsysteem, open w0nden of snijw0nden, slechte hygiëne en nauw contact met besmette oppervlakken of personen kunnen allemaal bijdragen aan de overdracht van de bacterie. Het is belangrijk om goede hygiënische praktijken te volgen, wonden goed te verzorgen en direct medische hulp te zoeken bij tekenen van infectie.

De gezondheidsautoriteiten werken nauw samen met ziekenhuizen en medische professionals om de situatie onder controle te krijgen. Er worden richtlijnen en protocollen ontwikkeld om de diagnose en behandeling van deze infecties te verbeteren. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn bij het publiek over de risico’s van de vleesetende bacterie en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is om alert te zijn op mogelijke besmettingsbronnen en voorzorgsmaatregelen te nemen. Regelmatig handen wassen met zeep en water, vooral na het aanraken van oppervlakken in openbare ruimtes, kan helpen bij het verminderen van het risic0 op besmetting. Daarnaast is het van essentieel belang om open w0nden of snijw0nden goed te reinigen en te desinfecteren en medische hulp te zoeken als er tekenen van infectie optreden.

Het RIVM werkt nauw samen met andere gezondheidsorganisaties en specialisten op het gebied van infectiez!ekten om de situatie te monitoren en de nodige maatregelen te nemen. Dit omvat het informeren en adviseren van medisch personeel, het bevorderen van de bewustwording onder het publiek en het faciliteren van de uitwisseling van informatie en best practices tussen verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen.

Het is begrijpelijk dat deze recente uitbraak van de vleesetende bacterie zorgen en onzekerheid met zich meebrengt voor het publiek. Het is belangrijk om te onthouden dat gezondheidsautoriteiten en medische professionals er alles aan doen om de situatie onder controle te krijgen en de verspreiding van de infectie te beperken. Het naleven van hygiënische praktijken en het snel zoeken van medische hulp bij symptomen van infectie zijn cruciaal om de risico’s te verminderen.

De meldingen van honderden gevallen van de vleesetende bacterie en het opvallend hoge aantal gevallen van hersenvliesontsteking benadrukken de ernst van deze infectie. Het is een herinnering aan het belang van goede infectiepreventie en het tijdig zoeken van medische hulp. Samenwerking tussen gezondheidsautoriteiten, medische professionals en het publiek is essentieel om de verspreiding van de vleesetende bacterie te beheersen en de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap te waarborgen.

Het RIVM zal de situatie nauwlettend blijven volgen en indien nodig verdere updates en aanbevelingen verstrekken. Het is van groot belang dat mensen alert blijven, zich bewust zijn van de symptomen en risicofactoren, en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf en anderen te beschermen tegen deze potentieel gevaarl!jke infectie.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder