Connect with us

Nieuwste

Vrouw woont illegaal met ernstig z!eke man in vakantiehuis, nu moet ze boete van 25.000 euro betalen

Deze zaak draait om Joke Wevers-Lammers, een vrouw die illegaal met haar d00dzieke man in een vakantiehuis woont op Het Verscholen Dorp in Harderwijk.

Joke smeekte de wethouder om een persoonlijke gedoogvergunning, zodat zij en haar man daar konden blijven wonen. Ze wilden koste wat het kost zo lang mogelijk bij elkaar zijn in deze moeilijke tijd.

Helaas kreeg ze geen vergunning en werd haar in plaats daarvan een stevige dwangsom opgelegd. Nu, met de uitspraak van de Raad van State, blijkt dat deze dwangsom terecht was. Joke voelt zich echter verslagen en vindt het onmenselijk.

Deze zaak is complex en gaat over verschillende belangrijke aspecten, waaronder geld, gezondheid en emoties. De dwangs0m van 25.000 euro werd opgelegd vanwege de vermeende ‘illegale bewoning’.

De vraag die vandaag voorlag bij de Raad van State was of de gemeente gerechtigd was om deze dwangsom op te leggen en vervolgens te innen.

Voor Joke en haar man draait het allemaal om de wens om samen te kunnen zijn tijdens een zeer moeilijke periode. De gezondheid van haar man is broos en ze wil er alles aan doen om hem de zorg en steun te bieden die hij nodig heeft.

Het vakantiehuis bood hen een plek waar ze zich veilig en comfortabel voelden. Ze smeekte de wethouder om begrip en medewerking, in de hoop dat ze daar konden blijven wonen met een gedoogvergunning.

Helaas koos de gemeente ervoor om de illegale bewoning aan te pakken in plaats van een uitzondering te maken voor deze schrijnende situatie. Ze legden Joke een aanzienlijke dwangs0m op, die ze nu moet betalen.

Voor Joke voelt dit als een klap in het gezicht. Ze had gehoopt op begrip en medeleven, maar in plaats daarvan werd ze geconfronteerd met financiële consequenties.

De uitspraak van de Raad van State is een bittere pil voor Joke. De rechter oordeelde dat de gemeente gerechtigd was om de dwangsom op te leggen vanwege de illegale bewoning.

Hoewel Joke zich begrijpelijkerwijs teleurgesteld voelt, moeten we erkennen dat de gemeente handelt binnen de grenzen van de wet. Het is hun taak om toe te zien op de naleving van de regels en het bestemmingsplan.

Deze zaak roept echter ook bredere vragen op over de menselijke maat en het belang van empathie in dergelijke situaties.

Het is begrijpelijk dat de gemeente regels moet handhaven en gelijke behandeling moet waarborgen.

Maar er zijn momenten waarop uitzonderingen gemaakt zouden moeten worden, vooral wanneer het gaat om gevallen waarin mensen geconfronteerd worden met ernstige gezondheidsproblemen en de behoefte hebben om dicht bij hun geliefden te zijn.