-

Nieuwste

Vrouw drinkt hele fles met allesreiniger in Asielzoekerscentrum Den Helder

In Den Helder zorgde een incident in het asielzoekerscentrum (azc) De Doggershoek aan de Burgemeester Ritmeesterweg gisteren voor grote opschudding. Een bewoonster van het azc dronk namelijk een halve fles allesreiniger op, wat resulteerde in een massale inzet van hulpd!ensten.

De Doggershoek, voorheen een Rijksinrichting voor jeugdigen, onderging in 2015 een renovatie en wordt nu gebruikt als azc. Het biedt plaats aan maximaal 600 nieuwe Nederlanders, waaronder 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), volgens de website van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Gisteren ging het echter mis toen bleek dat een van de bewoonsters een halve fles allesreiniger had gedronken. Hoewel het niet bekend is wie precies de melding heeft gedaan, werden de brandweer en een ambulance al snel ter plaatse gestuurd.

Bij aankomst troffen de hulpverleners de vrouw aan. Op Instagram bevestigden wetshandhavers dat het inderdaad om een fles allesreiniger ging. De hulpverleners ontfermden zich over de vrouw, die mogelijk dacht dat het een soort frisdrank was.

Hoewel de exacte toestand van de vrouw niet bekend is, is het wel duidelijk dat allesreiniger niet geschikt is voor consumptie. De gevolgen voor het lichaam kunnen dan ook ernstig zijn.

De redenen achter de actie van de vrouw zijn nog onbekend. De wijkagent meldde dat er instanties worden ingeschakeld om de vrouw te helpen.

Het is belangrijk om in dergelijke gevallen professionele hulp te bieden en te zorgen voor de juiste begeleiding en ondersteuning. Het welzijn en de gezondheid van de bewoners in het azc staan centraal en het is van groot belang dat zij toegang hebben tot passende zorg en ondersteuning.

De autoriteiten zullen naar verwachting het incident verder onderzoeken om een beter begrip te krijgen van de omstandigheden en om eventuele vervolgstappen te bepalen.

Het is van cruciaal belang dat dergelijke situaties worden aangegrepen om de veiligheid en het welzijn van de bewoners in het azc te waarborgen en passende maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

Het incident in het asielzoekerscentrum De Doggershoek heeft de aandacht gevestigd op de zorg en begeleiding van bewoners in azc’s.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze centra dienen als tijdelijke verblijfplaatsen voor mensen die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming. Het bieden van een veilige omgeving en de juiste ondersteuning aan de bewoners staat daarbij voorop.

Het incident met de allesreiniger benadrukt tevens de noodzaak van voorlichting en educatie over het gebruik van schoonmaakmiddelen en andere potentieel gevaarlijke stoffen.

Het is van belang dat bewoners op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s en de juiste handelwijze bij het omgaan met deze producten. Voorlichtingsprogramma’s kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, zodat bewoners zich bewust worden van de gevaren en de mogelijke consequenties van onjuist gebruik.

Daarnaast is het van belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de psychische gezondheid van bewoners in azc’s.

Veel van hen hebben traumatische ervaringen achter de rug en kunnen te maken krijgen met stress, angst en andere mentale gezondheidsproblemen. Het bieden van toegankelijke en passende geestelijke gezondheidszorg is essentieel om de bewoners te ondersteunen en hen te helpen bij het verwerken van hun ervaringen en het opbouwen van veerkracht.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder