Connect with us

Nieuwste

Vrouw besluit haar zieke partner achter te laten: ‘Het had een negatieve invloed op mijn mentale welzijn

Een 32-jarige vrouw genaamd Danielle Epstein heeft onthuld dat ze haar vriend heeft verlaten omdat ze zijn strijd tegen k*nker niet aankon.

Het verhaal begon toen Danielle en Jelle Fresen vorig jaar samen een huis kochten in Londen. Op 37-jarige leeftijd werd bij Jelle een zeldzame vorm van hersentum0r vastgesteld.

Jelle onderging een complexe 0peratie, radiotherapie en chem0therapie, en hij had een langdurig herstelproces waarin hij zelfs opnieuw moest leren lopen.

Terwijl Jelle v0cht tegen zijn z!ekte, kreeg Danielle last van pan!ekaanvallen en verslechterde haar geestelijke gezondheid. Hierdoor besloot ze om hun relatie te beëindigen.

Danielle verhuisde naar Thailand, maar bleef bevriend met Jelle. Ze besloot zelfs om deel te nemen aan de marathon van Londen als eerbetoon aan hem en om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentum0ren.

Danielle gaf toe dat ze nog steeds aan het uitzoeken is hoe hun vriendschap zal evolueren en dat ze zich schuldig voelde om iemand te verlaten die k*nker heeft.

Ze benadrukte echter dat het de juiste beslissing was omdat het haar geestelijke gezondheid schaadde en het Jelle niet hielp.

Het koppel had een huis gekocht in Palmers Green, Noord-Londen, toen Jelle begon over te geven en duizeligheid ervoer.

Na talloze bezoeken aan huisartsen en mislukte behandelingen voor een oorontsteking, werd de situatie erger. Jelle onderging een privé MRI-scan, die uitwees dat hij een graad 4 medulloblastoomtum0r had, een zeldzame vorm van k*nker die meestal kinderen treft. In september onderging hij een 0peratie.

De operatie resulteerde in zenuwbeschad!ging die de rechterkant van Jelle’s gezicht verl*mde, waardoor scheelzien en dubbelzien ontstonden.

Hij kan zijn oog niet volledig sluiten en moet regelmatig oogdruppels en zalven gebruiken.

Danielle legde uit dat ze zich zo machteloos voelde tijdens het zien van Jelle’s strijd, en daarom besloot ze iets te doen om hem te steunen.

Ondanks dat ze geen ervaren hardloper was, besloot ze de uitdaging aan te gaan en de marathon van Londen te lopen.

Ze trainde zowel fysiek als mentaal en zag het als een eerbetoon aan Jelle en een manier om zichzelf uit te dagen. Ze erkende dat er meer onderzoek en klinische proeven nodig zijn om betere behandelingen te ontwikkelen voor hersentum0ren.

Jelle steunt Danielle in haar inspanningen en heeft veel respect voor haar discipline en doorzettingsvermogen.

Hij zal aanwezig zijn om haar aan te moedigen tijdens de marathon. Danielle benadrukte dat hoewel ze nog steeds van Jelle houdt en hem wil steunen, ze zich realiseerde dat ze niet zijn partner kon blijven in deze situatie.

Ze zijn nog steeds bezig om hun relatie als vrienden voort te zetten en proberen manieren te vinden om hun leven opnieuw vorm te geven.

Het verhaal van Danielle en Jelle laat zien hoe ingrijpend een z!ekte zoals k*nker kan zijn, niet alleen voor de persoon die het treft, maar ook voor degenen om hen heen.

Het benadrukt ook de impact op de geestelijke gezondheid van de mantelzorgers en de complexiteit van het omgaan met zulke uitdagende situaties.

Het is belangrijk om begrip en steun te tonen aan degenen die w0rstelen met de gev0lgen van k*nker, zowel pat!ënten als hun naasten.