-

Nieuwste

Vrouw (31) zwanger geraakt van jongen (13): 3 maanden cel!

In recent nieuws is er een schokkend geval van s*ksueel misbru!k aan het licht gekomen. Een 31-jarige vrouw heeft toegegeven een s*ksuele relatie te hebben gehad met een tienerjongen.

Deze verontrustende situatie heeft geleid tot een zwangerschap, waaruit een baby is geboren.

Volgens de berichten werd de vrouw door de tienerjongen, afkomstig uit de Amerikaanse staat Colorado, beschouwd als een moederfiguur. Het misbru!k kwam aan het licht nadat een therapeut besloot de p0litie in te schakelen.

De vrouw heeft tegenover de p0litie bekend s*ksuele handelingen te hebben verricht met een minderjarige, een ernstige 0vertreding van de wet.

Onlangs werd bekend dat haar advocaten een overeenkomst hebben bereikt met de aankl*gers. Als onderdeel van deze overeenkomst zal de vrouw zich moeten registreren als zedendel!nquent, maar wordt zij niet veroordeeld tot een gevangen!sstraf.

De moeder van de jongen, geciteerd in The Daily Mail, heeft haar diepe teleurstelling geuit over de gevolgen van deze situatie: “Mijn zoon is ber00fd van zijn jeugd. Nu moet hij op jonge leeftijd al vader zijn.

Hij is een slacht0ffer en zal daar de rest van zijn leven mee moeten leven.” Ze heeft ook opgemerkt dat de reactie van de samenleving mogelijk anders zou zijn geweest als de dader een man was geweest en het slacht0ffer een jong meisje.

Deze opmerking heeft geleid tot gevoelens van onbegrip en verontwaardiging binnen de familie.

Op dit moment bevindt het kind zich onder de hoede van de vrouw. De familie van de inmiddels 14-jarige jongen is echter van plan een verzoekschrift in te dienen om de voogdij over het kind te verkrijgen.

Ze zijn vastbesloten om te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van het kind.

Het is van cruciaal belang om aandacht te besteden aan dit soort verontrustende situaties en de gevolgen ervan. S*ksueel misbru!k van minderjarigen is een ernstig misdr!jf dat nooit mag worden getolereerd.

Het is van het grootste belang dat slacht0ffers van dergelijke misdr!jven worden beschermd en dat gerechtigheid wordt nagestreefd.

Deze zaak benadrukt ook het belang van bewustwording en voorlichting over s*ksueel misbru!k. Het is van vitaal belang dat jongeren worden geïnformeerd over hun rechten en dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning in geval van misbru!k.

Laten we hopen dat het gerechtigheidssysteem zorgvuldig te werk gaat bij het afhandelen van deze zaak en dat er passende maatregelen worden genomen om de veiligheid en het welzijn van het kind te waarborgen.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder