Connect with us

Nieuwste

Vluchtelingen hebben slimme truc om naar Nederland te komen: ‘Kinderen als stukken post’

Vluchtelingen kennen de asielwetgeving in Europa beter dan wie dan ook. En daar spelen ze handig op in.

Ze weten maar al te goed dat minderjarige vreemdelingen meer rechten hebben dan meerderjarige personen.

Daarom sturen ze nu op grote schaal hun kinderen vooruit naar Nederland. Daarna kan dan de rest van de familie overkomen.

Een en ander blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Er zijn nu dubbel zoveel kinderen die vooruit worden gestuurd.

Een medewerker van voogdij-instelling Nidos maakt zich zorgen: “Gezinshereniging is het hoofddoel van deze personen. Maar wij weten amper wie de volwassenen zijn die we erbij in huis halen.”

Volgens Jasper Hoogendoorn, afdelingshoofd van Asiel, Opvang en Terugkeer, denkt dat het aantal kinderen dat naar Nederland komt is toegenomen door het feit dat zij meer rechten hebben dan volwassenen.

Minderjarigen die via Italië naar Nederland komen, krijgen meteen asiel in ons land. Ze mogen dan ook gelijk hun familie laten overkomen.

Daarom is het voor vluchtelingen aantrekkelijk om eerst hun kinderen op de boot te zetten. “Het komt zelfs voor dat ouders ergens op de route naar Nederland wachten tot ze ook mogen komen. Ze geven hun kinderen dan de opdracht om gezinshereniging aan te vragen.”

Nederland is ook voor amv’ers aantrekkelijk. In andere Europese landen moet de aanvraag voor familiehereniging worden gedaan in het land van herkomst. In Nederland kan dit gewoon door de vooruitreiziger. Alsmaar vaker zijn dat dus kinderen.

Staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg gaf al aan dat hij het niet vindt kunnen dat mensen hun kinderen als stukken post gebruiken.