-

Nieuwste

Veel onrust en woede in Ter Apel: Asielzoeker laat zijn jongeheer zien aan kleine kinderen!

In het kleine dorp Ter Apel zijn de afgelopen tijd de gemoederen hoog opgelopen vanwege de overlast die sommige asielzoekers veroorzaken.

Hoewel het belangrijk is om in gedachten te houden dat het gedrag van individuen niet representatief is voor de gehele asielzoekersgemeenschap, begrijpen de inwoners van Ter Apel de ernst van de situatie.

Recentelijk vond er een verontrustend incident plaats waarbij een 27-jarige asielzoeker uit Algerije zijn gesl*chtsdeel liet zien aan kleine meisjes in het winkelcentrum van Ter Apel.

Dit heeft geleid tot grote onrust en woede in de gemeenschap. De lokale autoriteiten zijn op de hoogte gebracht en er loopt momenteel een onderzoek naar deze zaak.

Het is van cruciaal belang dat dergelijke incidenten serieus worden genomen en dat de juiste maatregelen worden genomen om de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen.

Naast dit incident zijn er ook andere gevallen van overlast gemeld, zoals rellen in een plaatselijke Jumbo supermarkt waarbij asielzoekers betrokken waren. Hoewel er geen arrestaties zijn verricht, heeft de p0litie de betrokken asielzoekers teruggebracht naar het asielzoekerscentrum. Dit soort gebeurtenissen heeft de bewoners van Ter Apel nog meer gefrustreerd en hun vertrouwen in de overheid aangetast.

De inwoners van Ter Apel uiten hun bezorgdheid over de problemen die al jaren aanhouden. Ze voelen zich machteloos en vinden dat de overheid te weinig doet om de situatie aan te pakken.

Hoewel er enkele maatregelen zijn aangekondigd, zoals het versneld afhandelen van aanvragen van kansarme asielzoekers, vinden velen dat deze stappen niet voldoende zijn. Er worden zelfs oproepen gedaan om een burgerwacht op te richten om de veiligheid in het dorp te waarborgen.

In een spoedoverleg tussen de winkeliers, fractievoorzitters van de gemeente en de burgemeester wordt de situatie besproken. De aanwezigen delen hun zorgen en zoeken naar oplossingen om de overlast aan te pakken en de veiligheid te verbeteren.

Er zijn ook afspraken gemaakt tussen de burgemeesters van Westerwolde en Emmen en de verantwoordelijke secretaris om maatregelen te treffen.

Het is echter van groot belang om te benadrukken dat niet alle asielzoekers betrokken zijn bij deze problemen. Het gedrag van enkelen mag niet worden gebruikt om hele groepen mensen te veroordelen.

Asielzoekers zijn individuen die hun land zijn ontvlucht vanwege diverse redenen, zoals oorlog, vervolging en andere moeilijke omstandigheden. Het is cruciaal om een evenwichtige kijk te behouden en te voorkomen dat vooroordelen en stigmatisering de overhand nemen.

Het is essentieel dat de lokale autoriteiten, zoals de p0litie, actie ondernemen om de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap in Ter Apel te waarborgen. Dit omvat het grondig onderzoeken van de gemelde incidenten, het identificeren van de verantwoordelijken en het nemen van passende juridische maatregelen.

Daarnaast is het belangrijk dat er een open dialoog plaatsvindt tussen de gemeenschap, de lokale autoriteiten en de betrokken instanties, zoals het asielzoekerscentrum. Het is essentieel dat zorgen en klachten serieus worden genomen en dat er transparantie is in het proces van het aanpakken van de problemen. Door open te communiceren en samen te werken, kunnen er mogelijk effectieve oplossingen worden gevonden om de situatie te verbeteren.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder