Connect with us

Nieuwste

Rotterdamse inwoners gewaarschuwd na ontsnapping groot roofdier uit woning: “Blijf op afstand!”

Na een dagenlange zoektocht in een bosgebied in Hoogvliet is de serval gevangen door de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID), p0litie en brandweer.

Het Afrikaanse roofdier werd opgemerkt door oplettende burgers die beweerden dat het samen was met twee kittens. Na het inschakelen van de hulpdiensten werd er een grootschalige zoekactie op touw gezet.

De serval is een groot roofdier dat voornamelijk voorkomt in Afrika. Het heeft een lange nek, grote oren en een gevlekte vacht.

Het is een zeer wendbaar dier en staat bekend om zijn sprongkracht en snelheid. Het dier kan in het wild tot wel twintig jaar oud worden en jaagt voornamelijk op kleine zoogdieren zoals konijnen en vogels.

De zoektocht naar de serval begon enkele dagen geleden nadat er verschillende meldingen binnenkwamen van mensen die het dier hadden gezien.

De LID, p0litie en brandweer werden ingeschakeld om het dier op te sporen en te vangen. Er werd een gebied afgezet en er werden valstrikken geplaatst om het dier te lokken.

Uiteindelijk werd de serval gevangen met behulp van een verdovingspijl. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum waar het wordt verzorgd en gecontroleerd op eventuele verw0ndingen.

Ook wordt onderzocht of het dier drachtig is en dus mogelijk kittens heeft.

De eigenaar van de serval is nog niet bekend en het is nog onduidelijk hoe het dier in Nederland terecht is gekomen. De serval is een exotisch dier dat niet als huisdier gehouden mag worden zonder vergunning.

Het houden van exotische dieren als huisdier is in Nederland aan regels gebonden om ervoor te zorgen dat de dieren op een verantwoorde manier worden gehouden en verzorgd.

Het is belangrijk om te beseffen dat het houden van exotische dieren als huisdier niet alleen verboden is, maar ook zeer onverantwoord en gevaarlijk kan zijn.

Deze dieren hebben vaak specifieke verzorging en voeding nodig en hebben een natuurlijk instinct om te jagen en te d0den. Het houden van deze dieren in gevangenschap kan leiden tot stress, gezondheidsproblemen en agress!e.

De vangst van de serval benadrukt het belang van bewustwording en handhaving van de regels omtrent het houden van exotische dieren.

Het is essentieel om te zorgen voor de juiste voorlichting en educatie over de verzorging van exotische dieren en het belang van hun natuurlijke habitat.

Daarnaast is het belangrijk dat de regels strikt worden nageleefd en dat er sancties worden opgelegd aan mensen die zich niet aan de regels houden.

Het incident met de serval laat ook zien hoe belangrijk het is dat burgers alert zijn op hun omgeving en dieren in nood.

Het melden van verd*chte situaties kan leiden tot snelle actie en kan helpen om dieren in geva*r te beschermen.