-

Nieuwste

Onderzoekers stuiten op gigantische nieuwe wesp: “Nestjes overal gevonden”

In Nederland worden er regelmatig nieuwe exotische diersoorten ontdekt, en nu is het de beurt aan de imposante ‘monsterwesp’, ook wel bekend als de Aziatische hoornaar. Deze opkomende insectensoort baart steeds meer zorgen en roept vragen op over de impact ervan op onze omgeving.

Om meer inzicht te krijgen in de gevreesde hoornaar, heeft NH Nieuws gesproken met twee biologen. Zij geven uitleg over de ernst van de dreiging en wat er gebeurt als je gestoken wordt.

Arjan Postma benadrukt dat er steeds meer nesten van de monsterwesp worden ontdekt, maar stelt gerust dat de hoornaar zelf niet direct gevaarlijk is voor mensen. “De zorgen liggen vooral bij imkers, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor honingbijen. Het is vergelijkbaar met een vos die de kippen pakt.”

“Wilde bijen hebben echter weinig te vrezen van de hoornaar. Hoewel de monsterwesp groter is dan de gewone wesp, is hij kleiner dan de Europese hoornaar die al langer in Nederland voorkomt. Wat betreft de steek, deze is net zo gevaarlijk als die van een gewone wesp, maar wel pijnlijker vanwege het hogere gifgehalte”, voegt hij eraan toe.

Bioloog David Kleijn geeft een iets genuanceerder beeld. Hij legt uit dat het lastig is om precies te bepalen hoeveel angst we moeten hebben voor deze wesp. De monsterwesp is door menselijk handelen in ons land terechtgekomen en verspreidt zich vrij snel. “Het is moeilijk te voorspellen welke impact dit zal hebben op de natuurlijke omgeving”, aldus Kleijn.

Postma benadrukt dat het gebruik van gif om de monsterwesp te bestrijden geen goede oplossing is, omdat dit schadelijk is voor het ecosysteem. Hij adviseert om de wespen met rust te laten. “Zolang wij ons blijven bemoeien met de populaties, zal de plaag langer aanhouden. De natuur heeft haar eigen manieren om het evenwicht te herstellen. Wij veranderen de wereld, maar als de wereld verandert, vinden we dat vaak eng.”

Hoewel de monsterwesp momenteel voor ongerustheid zorgt, is het van belang om de ontwikkelingen rond deze soort nauwlettend te volgen en samen te werken met experts en onderzoekers om mogelijke risico’s te beoordelen en gepaste maatregelen te nemen om de inheemse flora en fauna te beschermen.

De aanwezigheid van de gigantische monsterwesp en de mogelijke impact ervan op de natuurlijke omgeving roept vragen op over de noodzaak van beheersmaatregelen. Hoewel het belangrijk is om alert te zijn op de opkomst van deze nieuwe soort en de mogelijke gevolgen ervan, is het ook cruciaal om te handelen op basis van wetenschappelijk onderbouwde informatie en advies van experts.

Het monitoren van de verspreiding en populatiegrootte van de monsterwesp is van groot belang om een beter inzicht te krijgen in de omvang van de dreiging. Daarnaast kan het helpen bij het ontwikkelen van gerichte strategieën om de impact van de monsterwesp op andere insectensoorten en ecosystemen te beperken.

Het is van belang om samen te werken met imkers, natuurbeschermingsorganisaties en wetenschappers om de verspreiding van de monsterwesp te volgen en passende maatregelen te nemen. Het bevorderen van bewustwording onder het publiek en het verstrekken van informatie over de ecologie en het gedrag van de hoornaar kunnen ook bijdragen aan het verminderen van onnodige angst en paniek.

Daarnaast is het cruciaal om te benadrukken dat het behoud van een gezonde en diverse insectenpopulatie essentieel is voor het evenwicht in het ecosysteem. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe de aanwezigheid van de monsterwesp zich verhoudt tot andere insectensoorten en om mogelijke langetermijneffecten te bestuderen.

Het is van groot belang om een gebalanceerde en geïnformeerde aanpak te hanteren bij de omgang met de monsterwesp. Dit omvat het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen voor de omgang met nesten en mogelijke overlastsituaties. Het is ook van belang om het publiek bewust te maken van de juiste maatregelen om zowel de eigen veiligheid als de bescherming van de natuur te waarborgen.

In de komende jaren zullen wetenschappers en experts blijven monitoren hoe de monsterwesp zich ontwikkelt en welke impact het heeft op de inheemse flora en fauna. Door middel van wetenschappelijk onderzoek en samenwerking kunnen we een beter begrip krijgen van deze nieuwe soort en effectieve maatregelen ontwikkelen om mogelijke schade te beperken.

Het is van belang dat beleidsmakers en betrokken instanties proactief reageren op de opkomst van de monsterwesp en dat er voldoende middelen en steun worden geïnvesteerd in onderzoek, monitoring en beheersmaatregelen. Door gezamenlijk op te treden kunnen we de impact van deze nieuwe insectensoort beheersen en de biodiversiteit en het evenwicht in onze ecosystemen beschermen.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder