Connect with us

Nieuwste

Nederlandse verpleger verlost eigenhandig 20 patiënten uit hun lijden: ‘Wilde helpen’

De Nederlandse verpleger Theodoor V. (30) wordt ervan verd*cht verantwoordelijk te zijn voor het 0verlijden van 20 patiënten. De feiten vonden plaats in het Wilhelmina Zi*kenhuis in Assen (WZA).

Dat bevestigt het parket van Noord-Nederland. “De verd*chte zou zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij de p*tiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden.”

De onderzoekers baseren het getal op een brief die het zi*kenhuis kreeg van een zorginstantie uit Drenthe.

In een persbericht klinkt het: “In deze brief werd melding gemaakt van een aantal gesprekken die de verd*chte had gevoerd met diverse hulpverleners.”

Het bericht leest verder: “In die gesprekken gaf hij meerdere malen aan dat hij als longverpleegkundige in het WZA tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd.”

De zorgorganisatie besloot vervolgens om hun zwijgplicht te doorbreken en melding te maken van de inhoud van de brief.

De verpleger was op dat moment niet meer werkzaam in de instelling. Na de melding is hij officieel op non-actief gezet.

Het onderzoek is nog volop aan de gang. Experts onderzoeken nu of er onregelmatigheden zijn te vinden in de medische dossiers.

De verpleger zelf zou de feiten toegegeven hebben. Ze vergelijken ook het dienstrooster van de verpleger met het tijdstip en de behandelingen van de betrokken personen.

Het WZA meldde eerder dat het onderzoek zich uitstrekt over de periode maart 2020 tot mei 2022. Eind juni worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

De verpleger is gehoord, samen met collega’s en dierbaren. De advocaat wil geen inhoudelijke verklaringen kwijt.

Op de vraag of de verpleger een bekentenis aflegde, antwoordde de raadsman: “We zijn in het algemeen terughoudend met het doen van publieke uitlatingen.”