-

Algemeen

‘Maddie McCann, na 16 jaar vermissing, eindelijk teruggevonden’

Na zestien jaar is er opnieuw een zoekt0cht gestart naar aanleiding van de verdwijning van Madeleine McCann. In Portugal werden vandaag speciale eenheden van de br&ndweer ingezet om te zoeken naar aanwijzingen die kunnen leiden naar het lichaam van de Britse peuter.

Een boot met zoekspecialisten van de br*ndweer voer over het water van een afgelegen stuwmeer in Portugal, terwijl ag*nten met speurh0nden langs de oevers liepen. Op andere plekken werden kuilen gegraven door ag*nten.

Portugese en Britse journalisten verzamelden zich achter het afzetlint en volgden de zoekt0cht op de voet. Op de website van de BBC was zelfs een liveblog te volgen over de z0ekactie bij het stuwmeer van Arade.

De verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann is een van de meest spraakmakende verm!ssingszaken in Europa die al jarenlang de gemoederen bezighoudt.

In 2007 verdween Madeleine op driejarige leeftijd uit het vakantieappartement in de Algarve, waar ze met haar ouders op vakantie was. Haar verdwijning leidde destijds tot een grootschalige internationale zoekt0cht en er werden wereldwijd foto’s van het meisje verspreid, in de hoop haar terug te vinden.

Nu zou Madeleine, als ze nog in leven zou zijn, een jonge vrouw van 20 jaar zijn. Hoewel haar overlevingskansen klein zijn, blijft de vraag wat er precies met haar is gebeurd nog steeds onbeantwoord.

In de afgelopen zestien jaar zijn er talloze mensen verhoord en zijn er huiszoekingen geweest in Praia da Luz, de plaats waar de familie op vakantie was. Zelfs de ouders van Madeleine zijn een tijdlang verd*chten geweest.

De zaak werd in 2008 aanvankelijk gesloten door de Portugese p0litie, maar later heropend. Desondanks heeft het onderzoek tot op heden geen concrete resultaten opgeleverd. De laatste zoekactie vond plaats in 2014, en zelfs een Netflix-documentaire uit 2019 bracht geen nieuwe aanwijzingen aan het licht.

De recente zoekt0cht bij het Portugese stuwmeer, zo’n 50 kilometer verwijderd van de plaats waar Madeleine verdween, werd op verzoek van de Duitse autoriteiten uitgevoerd.

Er is echter weinig informatie vrijgegeven over de precieze reden en aard van de zoekt0cht. Een woordvoerder van het Duitse 0penbaar Min*sterie gaf slechts aan dat er enkele tips waren ontvangen die nader onderzocht werden.

Een voormalig Britse p0litiemedewerker die betrokken was bij het onderzoek, omschreef de nieuwe zoekactie als serieus en niet louter een “naald in een hooiberg”-poging.

De betrokkenheid van de Duitse autoriteiten is ontstaan nadat de Duitse verd*chte Christian Brückner in beeld kwam. In juni 2020 verklaarde de Duitse p0litie dat zij ervan uitgaan dat Madeleine niet meer in leven is en dat Brückner waarschijnlijk verantwoordelijk is voor haar verdwijning.

Brückner is een ver00rdeelde kinderm!sbruiker en dr*gsdealer en zit momenteel een celstr*f uit in Duitsland voor de verkr*chting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in hetzelfde gebied in de Algarve waar Madeleine verdween. Hij verbleef regelmatig tussen 1995 en 2007 in de Algarve, onder andere op een boerderij op enkele kilometers afstand van Praia da Luz.

Vlak voor de verdwijning van Madeleine verliet hij deze huurboerderij. Uit onderzoek is gebleken dat hij zich op de avond van 3 mei 2007, toen Madeleine verdween, in de buurt van de badplaats bevond en destijds in een camperbusje woonde.

Brückner bezocht tijdens de vermissing van Madeleine regelmatig het gebied bij het stuwmeer van Arade, waarvan foto’s op zijn huis werden gevonden. Dit zou de reden kunnen zijn voor de huidige zoekt0cht op en rond het water.

Brückner ontkent betrokkenheid bij de verdwijning en er is nog geen formele aankl*cht tegen hem ingediend. Zijn huidige celstr*f loopt tot de herfst van 2025.

De p0litie heeft vooralsnog geen informatie vrijgegeven over de resultaten van de zoekt0cht op dinsdag. De verwachting is dat de zoekactie bij het Portugese stuwmeer nog minstens twee dagen zal voortduren. Wellicht zal er na 5800 dagen eindelijk meer duidelijkheid komen over het lot van Madeleine McCann.

Algemeen

Echtpaar vraagt ​​buurvrouw om 3 uur ’s nachts om op hun kinderen te passen – zijn verbaasd als antwoord ‘nee’ is

Assistentie verlenen aan je naasten in tijden van nood wordt algemeen beschouwd als een nobele daad. Echter, niet iedereen voelt zich altijd geroepen om extra stappen te zetten. Dit verhaal illustreert waar een buurvrouw haar grenzen stelde.

Voor velen is de geboorte van een kind een moment vol stress, zeker voor bestaande ouders die onverwachts met de bevalling geconfronteerd worden.

Het regelen van opvang voor de andere kinderen kan dan een uitdaging zijn. Zelfs de best voorbereide ouders kunnen overrompeld worden door de plotselinge start van de bevalling.

Zo ook een moeder die, op het moment suprême, zich realiseerde dat ze geen opvang voor haar andere kinderen geregeld had. Haar verzoek om hulp aan de buurvrouw leverde een verrassend ‘nee’ op.

De situatie werd gedeeld op Reddit, waarbij de buurvrouw (OP: original poster) om meningen vroeg.

In een nieuwe woonomgeving, waar iedereen ongeveer tegelijkertijd introk, ontstond er een gemeenschap van jonge gezinnen die elkaar regelmatig hielpen, vooral rondom de kinderopvang.

Desondanks hield de betreffende jonge moeder afstand en was niet actief betrokken bij de hulp.

Op een nacht, toen haar man afwezig was, klopte haar hoogzwangere buurvrouw om 3 uur ’s nachts aan met het verzoek om een uurtje op haar kinderen van 1 en 4 jaar oud te passen.

De OP weigerde, uit bezorgdheid voor de veiligheid en het welzijn van zowel haar eigen kinderen als die van de buurvrouw.

De afwijzing leidde tot onbegrip bij de partner van de buurvrouw, die niet snapte hoe de OP als moeder niet kon inspringen in deze noodsituatie.

De OP voelde zich door deze reactie genoodzaakt haar standpunt te delen op Reddit, waar meningen verdeeld waren.

Sommigen begrepen haar besluit, gezien de ouders van de kinderen negen maanden de tijd hadden gehad om een plan te maken.

Anderen vonden haar handelen onacceptabel en meenden dat je in noodsituaties altijd zou moeten helpen.

Uiteindelijk bood een andere buurvrouw haar hulp aan, maar dit leidde tot een onrustige nacht voor haar en haar kinderen, met veel overlast als gevolg.

Dit voorval bevestigde voor de OP dat ze de juiste keuze had gemaakt door niet in te stemmen met de opvang.

Dit verhaal roept de vraag op over de grenzen van naastenliefde en de verwachtingen binnen een gemeenschap.

Wat is jouw mening over deze situatie? Discussieer mee en deel je gedachten.

Lees verder