-

Nieuwste

Lerares veroorzaakt ophef met beledigende uitspraak: “Op je woorden letten, Vieze Turk”

Een docent van de middelbare school KOSH in Herentals heeft maandag tijdens een woordenwisseling met een student de jongen beled!gd door hem uit te maken voor ‘vieze Turk’.

Deze racistische uitspraak werd vastgelegd op video door een medestudent. “Bij de directie werd hen verteld dat ze waarschijnlijk weer luidruchtig zouden zijn geweest”, zegt de verontwaardigde vader van een andere leerling.

De video is opgenomen op de campus in de Schepperstraat. Wat er precies voorafgaand aan de opname is gebeurd, is onbekend.

De video begint met een discussie tussen een docente en een student van het 5de jaar Lastechnieken. “Ga weg en laat me met rust”, zegt de student aan het begin van de video.

Even later begint de docente te schreeuwen en maakt ze de volgende opmerking: “Je moet wel op je woorden letten, vieze Turk”. Deze opmerking zorgt meteen voor opschudding bij de andere studenten in de klas.

Geen toezicht
De vader van een van de studenten in de klas – niet de student die ‘vieze Turk’ werd genoemd – vindt het gedrag van de docente volledig onaanvaardbaar.

“De studenten hadden weer studie. Dat gebeurt tegenwoordig erg vaak omdat er docenten afwezig zijn”, vertelt hij.

“Er was geen toezicht tijdens die studie. De studenten waren daardoor een beetje luidruchtig. Toen de docente binnenkwam, ging ze tekeer. Het blijkt om een docente te gaan die nog maar net op de school werkt.”

Recentelijk zouden er al meerdere incidenten op de school hebben plaatsgevonden. Incidenten waarbij ook de studenten niet onbewogen blijven, maar volgens de vader van een medestudent worden deze problemen door de school zelf veroorzaakt.

“De school moet ervoor zorgen dat er voldoende docenten zijn. Maar op dit moment hebben de studenten voortdurend studie. Afgelopen vrijdag waren er zelfs studenten die zeven uur studie hadden en slechts één uur les. Je krijgt dan voortdurend uitbarstingen omdat die jongens hun energie niet kwijt kunnen.”

Directie
Na het incident zou de student die ‘vieze Turk’ werd genoemd, samen met een medestudent naar de directie zijn gegaan om de video te laten zien.

“Ze kregen te horen dat ze waarschijnlijk weer luidruchtig waren geweest. Ze werden niet serieus genomen en weggestuurd.”

Deze gebeurtenis heeft veel opschudding veroorzaakt en roept vragen op over het gedrag van de docent en het gebrek aan toezicht op de school. Het is belangrijk dat dergelijke incidenten serieus worden genomen en dat er passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat elke student zich veilig en gerespecteerd voelt in de schoolomgeving.

Het is noodzakelijk dat de directie van de school dit incident grondig onderzoekt en de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd. Het is belangrijk dat alle leerlingen en docenten op school respectvol met elkaar omgaan en dat er een veilige en inclusieve leeromgeving wordt gecreëerd.

Rac!stische uitspraken en d!scriminatie hebben een diepgaand effect op de slacht0ffers ervan en kunnen leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en isolatie. Het is van essentieel belang dat scholen actief werken aan het bevorderen van tolerantie, begrip en respect voor diversiteit, zodat elke student zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt, ongeacht hun afkomst, etniciteit of achtergrond.

Naast het aanpakken van dit specifieke incident, moeten scholen ook maatregelen nemen om een inclusieve en respectvolle cultuur te bevorderen. Dit kan worden gedaan door educatieve programma’s te implementeren die de bewustwording vergroten, inclusiviteit bevorderen en discr!minatie bestrijden. Het is ook belangrijk dat er protocollen worden ontwikkeld om incidenten van discriminatie en pesten effectief aan te pakken, inclusief passende sancties voor de d*ders.

Daarnaast moeten docenten en ander personeel op scholen worden getraind in het herkennen en aanpakken van discr!minatie en het bevorderen van inclusie. Door middel van educatie en bewustwording kunnen scholen een positieve verandering teweegbrengen en bijdragen aan het creëren van een samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Het is van groot belang dat dit incident serieus wordt genomen en dat er gepaste maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat dit soort beledigend gedrag niet opnieuw plaatsvindt. Elk individu, ongeacht hun afkomst, verdient respect en gelijke behandeling, en het is de verantwoordelijkheid van scholen om ervoor te zorgen dat dit wordt gewaarborgd.

Het is te hopen dat dit incident aanzet tot een bredere discussie over racisme en discriminatie in scholen en de samenleving als geheel. Alleen door bewustwording te creëren, educatie te bevorderen en samen te werken aan een inclusieve omgeving kunnen we een positieve verandering bewerkstelligen en bouwen aan een samenleving waarin gelijkheid en respect centraal staan.

Klik hier om de video te bekijken.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder