Connect with us

Nieuwste

Keizersnede gaat helemaal mis: Melissa wil tuchtzaak aanspannen tegen ziekenhu!s

Melissa Klement uit Losser heeft helaas een zeer traumatische ervaring gehad tijdens haar bevalling.

Normaal gesproken hoop je als zwangere vrouw op een vlekkeloze bevalling, maar in het geval van Melissa liep alles mis. Ze is nu vastbesloten om een tuchtzaak aan te spannen tegen het z!ekenhuis waar de keizersnede plaatsvond.

In december 2021 besloten de artsen van het z!ekenhuis dat een keizersnede de beste optie was voor de geboorte van haar baby. Echter, tijdens de ingreep ging er iets gruwelijk mis.

Melissa verloor een nier en haar pasgeboren kind liep hersenschade op. Het Radboudumc, het betreffende z!ekenhuis, weigert enige verantwoordelijkheid te nemen voor het incident.

Het conflict tussen Melissa en het z!ekenhuis is inmiddels hoog opgelopen. Het z!ekenhuis dreigt zelfs aangifte tegen Melissa te doen, terwijl Melissa juist overweegt om juridische stappen te ondernemen tegen de artsen.

Twaalf weken na de bevalling werd ontdekt dat de urineleider verkeerd was gehecht, waardoor Melissa een nier verloor. Haar zoontje liep hierdoor ernstige hersenschade op en heeft blijvende visuele beperkingen aan beide ogen.

Melissa is ervan overtuigd dat de artsen een reeks fouten hebben gemaakt die dit alles hadden kunnen voorkomen.

In een interview met het Algemeen Dagblad vertelde Melissa, nu 35 jaar oud, dat deze tragedie voorkomen had kunnen worden als de artsen zich aan de afspraken hadden gehouden.

Ze voelt zich in de steek gelaten door het z!ekenhuis, zowel voor als na de bevalling. De toekomst van haar kind is nu onzeker.

Al tijdens haar zwangerschap werd er bij haar zoontje Frenky een zeldzame darmafsluiting genaamd “double bubble” vastgesteld. Gelukkig is deze aandoening goed te behandelen.

Echter, vanwege het overtollige vruchtwater in Melissa’s buik als gevolg van de double bubble, bestond het risico dat de placenta zou loslaten of dat er een vroeggeboorte zou plaatsvinden.

Melissa koos daarom voor een keizersnede, maar het z!ekenhuis was het daar niet mee eens en wilde een normale bevalling proberen door middel van het weglaten van het vruchtwater via een punctie voorafgaand aan de bevalling.

De keizersnede resulteerde echter in ernstige complicaties, met het verlies van Melissa’s nier als gevolg. Nu wil Melissa het z!ekenhuis aansprakelijk stellen voor de gevolgen van deze medische fout. Haar gezondheid is ernstig aangetast en ze kan niet meer werken.

Dit heeft ook financiële gevolgen voor haar gezin, aangezien haar man zelfstandige is en nu thuis moet blijven om voor Melissa en hun zoontje te zorgen. Ze zijn door hun spaargeld heen en moeten zelfs een beroep doen op de voedselbank om rond te komen.

Het z!ekenhuis beweert dat alles volgens protocol is verlopen na een onderzoek dat ze hebben uitgevoerd. Ze stellen dat de zorgprofessionals adequaat hebben gehandeld volgens de richtlijnen.

Het Radboudumc verklaart zichzelf niet aansprakelijk en dit heeft Melissa zeer verontwaardigd. Ze is vastbesloten om een juridische procedure te starten, maar er is één groot probleem: ze hebben geen geld.

Al hun spaargeld is opgegaan aan medische kosten. Om haar zaak te bekostigen, heeft Melissa een crowdfundingcampagne opgezet.

De tragische gebeurtenissen rondom Melissa’s bevalling hebben haar leven voorgoed veranderd. Ze hoopt met de tuchtzaak gerechtigheid te krijgen voor het leed dat haar is aangedaan en om de medische fouten aan het licht te brengen, zodat andere vrouwen in de toekomst niet hetzelfde hoeven te ondergaan.