Connect with us

Nieuwste

Jongeren gaan te ver: Video toont aanv*l op kwetsbare man met hondje

De afgelopen jaren is Nederland hard achteruit gegaan en daar zijn steeds meer mensen zich van bewust. Dit wordt duidelijk door de vele schokkende video’s die momenteel rondgaan op internet en zelfs in de politiek voor geschokte reacties zorgen.

Een recente video toont een groep jongens die het gemunt hebben op een oudere man die rustig zijn hond uitlaat. Een van de jongeren begint de man uit te sch*lden en vergelijkt hem met een varken.

Vervolgens omsingelen de jongens de man en sla*n hem van achteren. Een ander sla*t de bril van de man van zijn gezicht af terwijl de man probeert te vluchten.

De jongeren zijn echter nog niet klaar en vallen de man opnieuw aan. De man valt op de grond en de jongeren vinden het hilarisch en lachen hem keihard uit. Dit zijn weerzinwekkende beelden die inmiddels heel Nederland doorgestuurd worden.

Deze video is niet op zichzelf staand, want de laatste jaren zijn er steeds meer video’s opgedoken waarbij mensen huiveren en gesch0kt zijn.

Zo was er bijvoorbeeld een video waarin drie jongens iemand met rood haar omsingelden en hem een lesje wilden leren. Ze hadden echter niet verwacht dat de jongen aan vechtsp0rt deed.

Nog maar twee dagen geleden was er ook een video te zien waarin een blond jongetje op een fiets werd aangeva!len door meerdere jongeren. Dit soort video’s zijn schokkend en het is belangrijk om te onderzoeken waarom mensen op deze manier handelen.

Er lijkt een steeds groter wordende groep jongeren te zijn die geweld en agressie als normaal beschouwt. Ze vinden het grappig om anderen p!jn te doen en degenen die hierdoor getroffen worden zijn vaak kwetsbare mensen zoals ouderen, kinderen en mensen die er anders uitzien.

Deze trend is zorgwekkend en roept de vraag op wat de oorzaken zijn van dit gedrag. Sommigen stellen dat het een gevolg is van een gebrek aan toezicht en discipline in de opvoeding, terwijl anderen wijzen op sociale en economische factoren zoals armoede en gebrek aan kansen.

Het is duidelijk dat er dringend actie ondernomen moet worden om deze trend te stoppen. De overheid, scholen en ouders moeten samenwerken om jongeren op te voeden en te leren dat gewe!d en agress!e niet de oplossing zijn.

Er moet meer aandacht komen voor het onderwijzen van waarden zoals respect, tolerantie en empathie.

Het is ook belangrijk om jongeren te leren om confl!cten op een vreedzame manier op te lossen en om hen te voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben om hun emoties op een gezonde manier te uiten.

Daarnaast moeten dad*rs van dit soort gewelddad!ge incidenten worden gestr*ft. Het is belangrijk dat er consequenties zijn voor hun d*den en dat dit duidelijk wordt gemaakt aan de hele samenleving.