-

Nieuwste

Jong meisje (10) bewustel00s gesch0pt door volwassen mannen bij zwembad

In Veenendaal (Utrecht) zijn gisteren een 43-jarige man en een 18-jarige man gearr*steerd vanwege een afschuwelijke daad. Ze hebben op vreselijke wijze een weerloos meisje van slechts 10 jaar oud mishande!d bij een lokaal zwembad. Het nieuws heeft sociale media doen opschrikken en veroorzaakt veel verontwaardiging.

Het incident vond gistermiddag (14 mei) plaats rond 16.20 uur, toen er een melding binnenkwam bij de hulpdiensten over een ernstige mishandel!ng. Het trieste voorval vond plaats bij een zwembad aan de Sportlaan.

Bij aankomst van de p0litie bleek dat het jonge meisje door meerdere personen was gesch0pt en geslagen. Tot ontzetting van omstanders greep niemand in, maar ze wezen wel een 18-jarige jongen aan als verd*chte. Kort daarna werd zijn vader, een 43-jarige man, in zijn woning gearr*steerd.

Het slacht0ffertje is overgebracht naar het z!ekenhuis, zoals gemeld door diverse media, waaronder Hart van Nederland en het Algemeen Dagblad.

Op sociale media, met name Twitter, circuleren beelden van het incident. Hoewel de p0litie heeft opgeroepen om deze beelden niet verder te verspreiden, was het al te laat, gezien het feit dat ze massaal werden gedeeld. Uit respect voor het meisje en haar familie hebben wij besloten om de beelden niet te delen, gezien de impact die dit op hen heeft.

Op dit moment bevinden zowel de 43-jarige man als de 18-jarige man zich in hechten!s. De aanleiding voor deze gruwel!jke daad is nog niet bekend, maar het is onbegrijpelijk dat er überhaupt een reden kan zijn om zulke gewelddad!ge handelingen tegen een kind te plegen.

Er loopt momenteel een onderzoek naar het voorval en zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dit worden gedeeld met het publiek. In de tussentijd blijft de verontwaardiging over deze barbaarse mishandel!ng terecht voortduren.

Het nieuws van de mishandel!ng heeft een golf van verontwaardiging en woede veroorzaakt in de samenleving. Mensen uiten hun afschuw en roepen op tot gerechtigheid voor het jonge slacht0ffer. De gedachte dat een weerloos kind slacht0ffer wordt van zulk gew*ld is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

De lokale autoriteiten zijn diep geschokt door het incident en hebben aangegeven dat ze alles in het werk zullen stellen om de zaak grondig te onderzoeken. Het is van groot belang dat de d*ders verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden en dat het slacht0ffer de nodige steun en zorg krijgt om te herstellen van de traumatische ervaring.

Ondertussen hebben verschillende organisaties en individuen hun steun betuigd aan het slacht0ffer en haar familie. Hulpverl*ners en maatschappelijke instanties staan klaar om de nodige bijstand te verlenen en ervoor te zorgen dat het meisje de juiste begeleiding en zorg krijgt in deze moeilijke periode.

Deze tragische gebeurtenis is tevens een oproep tot bewustwording en actie. Het is belangrijk dat we als samenleving gew*ld tegen kinderen krachtig veroordelen en actief werken aan het creëren van een veilige omgeving voor hen. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van ouders, scholen, instanties en de gehele gemeenschap om kinderm!shandeling te voorkomen en te bestrijden.

Het is cruciaal dat kinderen zich te allen tijde veilig kunnen voelen, zowel thuis, op school als in openbare ruimtes. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een cultuur te bevorderen waarin gew*ld tegen kinderen onacceptabel is en waarin zij beschermd worden tegen elke vorm van misbru!k.

Het is te hopen dat dit tragische incident een wake-up call is voor de samenleving en dat er concrete stappen worden ondernomen om kinderm!shandeling tegen te gaan. Door bewustwording te vergroten, preventieve maatregelen te nemen en slacht0ffers de juiste ondersteuning te bieden, kunnen we streven naar een veiligere en betere toekomst voor alle kinderen.

Het is van groot belang dat degenen die getuige waren van deze m!shandeling of informatie hebben over het incident, dit melden bij de autoriteiten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat gerechtigheid geschiedt en dat dit verschrikkelijke voorval niet 0nbestraft blijft. Elk kind verdient een veilige en liefdevolle omgeving om in op te groeien, en het is onze plicht om ervoor te zorgen dat dit ook werkelijkheid wordt.

 

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder