-

Algemeen

Afghaans gezin met acht kinderen weigert villa en maakt erge ruzie met COA

Op dinsdagmiddag vond er een bijzondere rechtszaak plaats in de rechtbank van Almelo.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) stond tegenover een Afghaans gezin met acht minderjarige kinderen dat momenteel in het asielzoekerscentrum in Almelo verblijft.

Het COA wil dat de familie vertrekt uit het azc nadat zij enige tijd geleden een toegewezen woning weigerden.

De vader, moeder en kinderen hebben afgelopen zomer een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd gekregen.

Het huisvestingsgesprek

In augustus vorig jaar vond er een huisvestingsgesprek plaats tussen de familie en het COA. Tijdens dit gesprek werd de familie geïnformeerd over het feit dat zij eenmalig een woning toegewezen krijgen door het COA.

Er werd ook gevraagd of er bepaalde criteria waren voor de woning. Volgens het COA waren er op dat moment geen criteria.

2014-03-13 13:17:21 ZEIST – Asielzoekers arriveren bij het nieuw geopende azc in Zeist. Een deel van de bebouwing van het voormalige militaire terrein is aangepast om zo’n 370 personen te kunnen huisvesten. ANP REMKO DE WAAL

Aanbod woning

In november kreeg de familie een woning aangeboden in de gemeente Tholen. Deze woning voldeed aan de eisen van het COA.

Echter, begin februari werd duidelijk dat de familie de woning weigerde. Vervolgens vonden er verschillende gesprekken plaats tussen het COA en de familie waarbij het COA aangaf de weigering ongegrond te vinden.

Ontruiming

Omdat de familie het azc weigert te verlaten, wil het COA nu overgaan tot ontruiming van de woning in het asielzoekerscentrum.

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat het niet aan de toegewezen woning zelf ligt, want deze voldoet aan de eisen.
vluchtelingen

Echter, één van de kinderen krijgt een behandeling tegen schisis in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
ter apel

De familie zal hier regelmatig moeten zijn en volgens hen is de afstand met de aangewezen woning te groot.

Volgens het COA ligt de aangeboden woning hemelsbreed binnen vijftig kilometer vanaf het Erasmus, wat binnen de maximale afstand valt die het COA hanteert.

De communicatie

Volgens de advocaat van de familie kan het bieden van vier weken om een passende woonruimte te vinden desastreuze gevolgen hebben.

2014-03-13 13:17:21 ZEIST – Asielzoekers arriveren bij het nieuw geopende azc in Zeist. Een deel van de bebouwing van het voormalige militaire terrein is aangepast om zo’n 370 personen te kunnen huisvesten. ANP REMKO DE WAAL

De familie heeft acht minderjarige kinderen en als de rechtbank ingaat op het toewijzen van deze vordering, komt dit gezin op straat te staan.

De vraag is of het gezin bij elkaar kan blijven. Daarnaast benadrukt de raadsvrouw die de familie bijstaat dat het niet duidelijk is of de familie goed is geïnformeerd.
vluchtelingen

De vader is analfabeet en kan geen Nederlands of Engels spreken, wat de communicatie met het COA bemoeilijkt.
ter apel

Unieke zaak

Voor het COA is dit een unieke zaak. Het is de eerste ontruimingsprocedure in de rechtbank.

Algemeen

Echtpaar vraagt ​​buurvrouw om 3 uur ’s nachts om op hun kinderen te passen – zijn verbaasd als antwoord ‘nee’ is

Assistentie verlenen aan je naasten in tijden van nood wordt algemeen beschouwd als een nobele daad. Echter, niet iedereen voelt zich altijd geroepen om extra stappen te zetten. Dit verhaal illustreert waar een buurvrouw haar grenzen stelde.

Voor velen is de geboorte van een kind een moment vol stress, zeker voor bestaande ouders die onverwachts met de bevalling geconfronteerd worden.

Het regelen van opvang voor de andere kinderen kan dan een uitdaging zijn. Zelfs de best voorbereide ouders kunnen overrompeld worden door de plotselinge start van de bevalling.

Zo ook een moeder die, op het moment suprême, zich realiseerde dat ze geen opvang voor haar andere kinderen geregeld had. Haar verzoek om hulp aan de buurvrouw leverde een verrassend ‘nee’ op.

De situatie werd gedeeld op Reddit, waarbij de buurvrouw (OP: original poster) om meningen vroeg.

In een nieuwe woonomgeving, waar iedereen ongeveer tegelijkertijd introk, ontstond er een gemeenschap van jonge gezinnen die elkaar regelmatig hielpen, vooral rondom de kinderopvang.

Desondanks hield de betreffende jonge moeder afstand en was niet actief betrokken bij de hulp.

Op een nacht, toen haar man afwezig was, klopte haar hoogzwangere buurvrouw om 3 uur ’s nachts aan met het verzoek om een uurtje op haar kinderen van 1 en 4 jaar oud te passen.

De OP weigerde, uit bezorgdheid voor de veiligheid en het welzijn van zowel haar eigen kinderen als die van de buurvrouw.

De afwijzing leidde tot onbegrip bij de partner van de buurvrouw, die niet snapte hoe de OP als moeder niet kon inspringen in deze noodsituatie.

De OP voelde zich door deze reactie genoodzaakt haar standpunt te delen op Reddit, waar meningen verdeeld waren.

Sommigen begrepen haar besluit, gezien de ouders van de kinderen negen maanden de tijd hadden gehad om een plan te maken.

Anderen vonden haar handelen onacceptabel en meenden dat je in noodsituaties altijd zou moeten helpen.

Uiteindelijk bood een andere buurvrouw haar hulp aan, maar dit leidde tot een onrustige nacht voor haar en haar kinderen, met veel overlast als gevolg.

Dit voorval bevestigde voor de OP dat ze de juiste keuze had gemaakt door niet in te stemmen met de opvang.

Dit verhaal roept de vraag op over de grenzen van naastenliefde en de verwachtingen binnen een gemeenschap.

Wat is jouw mening over deze situatie? Discussieer mee en deel je gedachten.

Lees verder