Connect with us

Nieuwste

Poorten van Nederland staan wijd open: Honderdduizenden asielzoekers in aantocht

Nederland staat voor een grote uitdaging: het opvangen van duizenden extra asielzoekers die naar ons land komen. Volgens de laatste prognoses zijn er in 2024 maar liefst 77.100 extra opvangplekken nodig bij het COA.

Dit is een bizar hoog aantal, en het legt een enorme druk op de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het bieden van noodopvang en het vinden van permanente woningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

De staatssecretaris van asielzaken, Eric van der Burg, maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Dit jaar worden er naar schatting zo’n 70.000 asielzoekers verwacht in Nederland, en in 2025 zal dat aantal stijgen naar meer dan 97.000.

Een groot deel van deze asielzoekers zal minderjarig zijn, wat de uitdaging nog groter maakt.

De druk op de gemeenten neemt hierdoor fors toe, omdat zij niet alleen noodopvang moeten bieden, maar ook verplicht zijn om asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning te geven.

In de tweede helft van 2023 alleen al gaat het om 27.300 mensen. Dit terwijl Nederlanders zelf al jarenlang op een huis moeten wachten. De vraag is dan ook waar al deze extra opvangplekken vandaan moeten komen, en hoe de overheid dit probleem gaat oplossen.

Een ander probleem is de overbelasting van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op dit moment moet de IND aantonen dat asiel voor een aanvrager niet nodig is, in plaats van dat een asielzoeker zelf moet aantonen dat hij of zij recht heeft op asiel.

Het kabinet wil dat de IND zijn kwaliteitscontrole verbetert, maar in een reactie zegt de IND dat zij zwaar overbelast zijn en dat meer dan 70.000 mensen die asiel zullen aanvragen, een ‘drie keer zo hoog aantal aanvragen’ is als waar de IND op is ingericht.

Dit zorgt voor langere wachttijden en vertraagt het proces van het toekennen van verblijfsvergunningen.

Een mogelijke oplossing voor deze problemen is het sneller geven van verblijfsvergunningen aan asielzoekers uit bepaalde landen.

Uit cijfers blijkt dat 80 tot 85 procent van alle asielverzoeken in Nederland wordt ingewilligd, wat lager is dan in andere Europese landen.

Het kabinet wil daarom graag iets doen aan deze achterstand en ervoor zorgen dat asielzoekers sneller weten waar ze aan toe zijn.

Zo komen Syriërs en Jemenieten al snel in aanmerking voor een verblijfsvergunning, maar ook mensen uit bijvoorbeeld Algerije en Moldavië, die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning, zouden sneller geholpen moeten worden.

Maar ook hierbij rijzen weer nieuwe problemen, zoals de vraag hoe snel de IND kan beoordelen of iemand uit een bepaald land een verblijfsvergunning verdient, en hoe de overheid de extra opvang en huisvesting gaat regelen voor deze groepen.