Connect with us

Nieuwste

Obeida (23) uit Syrië hoeft maandenlang geen huur te betalen in Nederland

Obeida, een jongeman van 23 jaar oud, was helemaal alleen vanuit Syrië naar Nederland gereisd, in de hoop een beter leven te krijgen.

In eerste instantie leek het erop dat hij dit inderdaad had gevonden. Hij kreeg snel een mooie woning in Eindhoven en kon aan de slag in de logistiek.

Bovendien had hij een vriendin. Maar na verloop van tijd begon het mis te gaan. Obeida kreeg steeds meer last van het trauma dat hij had opgelopen in Syrië en werd depressief. Hij kon niet meer normaal functioneren en trok zich steeds vaker terug.

In plaats van hulp te zoeken, meldde hij zich ziek op zijn werk en stopte met werken. Hierdoor kwam er geen geld meer binnen en kon hij de huur van zijn woning niet meer betalen.

Hij had een nulurencontract en wist niet dat hij bezwaar kon maken tegen het feit dat hij zijn huis uit moest. Uiteindelijk belandde hij op straat en sliep hij in het Henri Dunantpark. Hij voelde zich ontzettend arm en had geen woning, bed of vooruitzicht.

Obeida was nog maar kort in Nederland en kende niet veel mensen. Slapen bij vrienden was geen optie en daarom moest hij op zoek naar hulp.

Na een tijdje buiten te hebben geslapen en rondgevraagd te hebben waar hij naartoe zou kunnen, kwam hij terecht bij de stichting Springplank. Deze stichting helpt mensen die in de problemen komen weer vooruit te helpen.

Gelukkig heeft de stichting Obeida kunnen helpen en heeft dit vruchten afgeworpen. Inmiddels werkt hij vier dagen per week als nachtportier en heeft hij zijn eigen woning weer terug.

Hij heeft meer rust en zet goede stappen. Hij schaamt zich niet voor wat hem is overkomen en is dankbaar voor de hulp die hij heeft gekregen. Obeida probeert er nu voor zichzelf een mooie toekomst van te maken.

Dit verhaal van Obeida is helaas niet uniek. Veel vluchtelingen en migranten hebben te maken met soortgelijke problemen en uitdagingen als zij in een nieuw land aankomen.

Ze moeten hun weg vinden in een nieuwe omgeving en cultuur en tegelijkertijd hun eigen tra*ma’s verwerken. Dit kan leiden tot psychische pr0blemen, zoals depressie en angst, en kan leiden tot sociale en economische problemen.

Het is belangrijk dat we als samenleving meer aandacht besteden aan de mentale gezondheid van vluchtelingen en migranten en meer middelen en hulp bieden om hen te ondersteunen bij hun integratie.

Dit kan door middel van voorlichting, begeleiding en trainingen op het gebied van geestelijke gezondheid en door het bieden van sociale en economische ondersteuning, zoals huisvesting en werkgelegenheid.

Een ander belangrijk aspect is het vergroten van bewustzijn en begrip onder de bredere samenleving over de uitdagingen en problemen waarmee vluchtelingen en migranten worden geconfronteerd. Dit kan leiden tot meer empathie en steun voor deze gemeenschappen.