-

Nieuwste

Moeder (55) met beperking gem*rteld door zoon (27) tot haar einde

Op vrijdagmiddag kwam een trag!sche gebeurtenis aan het licht in Arizona, Verenigde Staten. Een gehandicapte vrouw, slechts 55 jaar oud, was door haar eigen zoon gem*rteld en kwam daardoor te 0verlijden.

De 27-jarige man, genaamd Joseph H., had zijn moeder de dag ervoor al aangev*llen en gew*rgd. Maar dat was blijkbaar niet genoeg voor hem, want de volgende dag kwam hij opnieuw langs en brak hij een raam om zich toegang te verschaffen tot het huis.

Eenmaal binnen mishand*lde hij zijn moeder op een gruwel!jke manier, met als gevolg dat zij kort daarna 0verleed in het ziekenhu!s.

Het is onvoorstelbaar dat een zoon zijn eigen moeder op zo’n gruwel!jke manier kan behandelen.
De reden achter deze vresel!jke daad is nog onbekend en zal ongetwijfeld worden onderzocht tijdens het proces tegen Joseph H. Er is echter geen enkele reden die dit gedrag rechtvaardigt.

Het is ook belangrijk om stil te staan bij het feit dat de vrouw gehandicapt was. Dit maakt de situatie nog triester.

Mensen met een handicap zijn vaak extra kwetsbaar en hebben meer zorg nodig dan anderen. Het is dus des te meer schrijnend dat deze vrouw juist door haar eigen zoon zo vresel!jk is behandeld.

Het is niet bekend of de vrouw een zorgverlener had die op de hoogte was van haar situatie en haar zou kunnen beschermen tegen mishandel!ng.

Het is in ieder geval belangrijk om in dit soort gevallen te benadrukken dat iedereen het recht heeft om veilig te zijn, ongeacht hun beperkingen of achtergrond.

De impact van deze gebeurtenis zal ongetwijfeld groot zijn voor de nabestaanden van de vrouw en voor de gemeenschap als geheel.

Het is belangrijk dat er steun en hulp beschikbaar is voor degenen die dit nodig hebben, zodat zij kunnen omgaan met hun verdriet en p!jn.

Het is triest om te bedenken dat dit soort traged!es nog steeds plaatsvinden in onze samenleving.

Hoewel we niet weten wat de beweegredenen van Joseph H. waren, is het belangrijk dat we ons realiseren dat er altijd hulp beschikbaar is voor degenen die w0rstelen met hun emoties en gedachten. Het is nooit acceptabel om iemand te mishande!en, laat staan ​​een gehandicapte ouder.

Dit inc!dent onderstreept ook het belang van bewustwording en preventie van huisel!jk gew*ld en mishandel!ng.

Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap of ouderen. Het is belangrijk dat we als samenleving onze verantwoordelijkheid nemen om deze problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat er hulp beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft.

Het is ver0ntrustend dat er nog steeds mensen zijn die denken dat ze weg kunnen komen met dit soort gruwel!jke daden. Het is aan de autoriteiten om ervoor te zorgen dat de daders van dit soort misd*den worden ber*cht en gestr*ft.

Nieuwste

Eddie schrikt van de hoge rekening na bellen loodgieter voor verstopte gootsteen

Eddy Castro ontdekte afgelopen maandag dat zijn gootsteen verstopt was.

Hij besloot een loodgieter te bellen om het probleem op te lossen.

De loodgieter was binnen dertig minuten ter plaatse en had het probleem in twintig minuten verholpen. Echter, toen de factuur kwam, schrok Eddy van het bedrag.

Het was iets na 10 uur ’s ochtends op een maandag toen Eddy zijn computer opstartte en via Google op zoek ging naar een loodgieter om zijn verstopte gootsteen te verhelpen.

Hij had geen zin om uitgebreid onderzoek te doen en belde gewoon de eerste loodgieter die hij kon vinden, genaamd Loodgieter Service.

Een dame aan de telefoon beloofde snel hulp te sturen.

Binnen dertig minuten stond er al een persoon voor de deur, die met een gewone personenauto was aangekomen, wat suggereerde dat hij in de buurt woonde.

De loodgieter plaatste een pomp op de afvoer en binnen twintig minuten was het probleem opgelost.

Toen kwam de factuur: maar liefst 598,95 euro, die meteen betaald moest worden via een draagbaar betaalautomaatje.

Eddy was aanvankelijk opgelucht dat zijn probleem was opgelost, maar raakte vervolgens volledig verbijsterd door het hoge bedrag voor slechts twintig minuten werk.

De factuur vermeldde 150 euro voor materiaal, hoewel de gebruikte pomp slechts 50 euro kostte bij een doe-het-zelfwinkel.

Daarbovenop kwam een uurloon van 130 euro en nog eens 180 euro voor de interventie. Eddy vond dit bedrag buitensporig hoog voor de geleverde diensten.

Het rekeningnummer van Loodgieter Service bleek gekoppeld te zijn aan een schoonheidsspecialiste in Zwijndrecht, Nederland, en de onderneming op de factuur bleek zich in Lebbeke te bevinden, op 110 kilometer afstand van Eddy’s huis.

Eddy heeft een melding gedaan bij FOD Economie om anderen te waarschuwen voor dit soort ondernemingen.

Hij hoopt dat zijn ervaring anderen zal helpen om niet in dezelfde val te trappen en geen zaken te doen met Loodgieter Service.

Lees verder