Connect with us

Nieuwste

Hoogspanningstarieven verdubbelen: zoveel zijn gezinnen extra kwijt

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT geeft aan dat de tarieven voor het hoogspanningsnet in 2024 nog meer gaan stijgen.

Dat heeft te maken met het feit dat de hogere elektriciteitsprijzen doorwerken in de transporttarieven van de landelijke netbeheerder.

De sterk gestegen elektriciteitsprijzen zorgden dit jaar al voor een stijging van 51 procent voor de hoogspanningskosten en 84 procent voor de extrahoogspanningskosten.

Naar verwachting stijgen de hoogspanningstarieven in 2024 nog verder met om en bij de 80 tot 90 procent. Voor de extrahoogspanningstarieven wordt een stijging verwacht van 120 tot 135 procent.

Dat betekent voor het gemiddeld huishouden dat de bijdrage op de elektriciteitsrekening stijgt van 70 naar 132 euro.

Volgend jaar is de kleine mkb’er zo’n 789 euro kwijt, tegenover 413 in 2023. Deze kosten worden onrechtstreeks betaald via de regionale netbeheerder aan TenneT.

Via deze tarieven moet TenneT onder meer inkoopkosten voor vermogen en energie dekken. De netbeheerder moet verder ook investeringen in het landelijke hoogspanningsnet op zee en land betalen.

De totale inkoopkosten bedroegen voor de periode van 2018 tot en met 2020 gemiddeld 280 miljoen euro per jaar. In 2022 stegen de kosten zelfs tot 1,7 miljard euro.

Deze kosten worden verwerkt in de tarieven voor 2024. Dit jaar zullen de inkoopkosten naar verwachting wel een beetje dalen, wat niet wegneemt dat ze gemiddeld historisch hoog blijven.

Voor 2025 kan er nog niet meteen een schatting worden gemaakt. Indien de elektriciteitsprijzen sterk zouden gaan dalen, zullen ook de tarieven weer omlaag gaan.

Omdat de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt zo onzeker zijn, kunnen er voor 2025 en 2026 nog geen uitspraken worden gedaan.