Connect with us

Nieuwste

Dit jaar komen er 77.000 asielzoekers bij in Nederland: ‘Grote zorgen’

Dit jaar kan het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt oplopen tot maximaal 77.000. Volgens staatssecretaris Van der Burg voor Asiel zal dit aantal de komende jaren ook structureel blijven stijgen.

Een en ander blijkt uit nieuwe berekeningen van het kabinet. In de Voorjaarsnota trekt het kabinet 8,7 miljard uit voor de asielopvang tot en met 2026.

De bewindsman erkent: “Ik maak me wel zorgen.” Er wordt meer geld uitgetrokken om de asielzoekers te kunnen opvangen. “Maar we moeten wel, anders gaan er mensen op straat slapen. Dus we zetten in op meer plekken.”

Van der Burg kan niet zeggen wanneer het kabinet de instroom omlaag zal krijgen met de beloofde maatregelen. “Daar kan ik geen zinnig antwoord over geven.”

Volgens hem moet de oplossing in het buitenland gezocht worden. “Dat moet internationaal worden geregeld.”

De staatssecretaris houdt rekening met ruim 70.000 asielzoekers die dit jaar nog naar Nederland zouden komen. Vorig jaar waren er dat nog 46.000.

“De verwachte toename van de instroom is onder andere toe te schrijven aan de onrust in Iran, de verkiezingen in Turkije en de aanhoudende onrust op het Europese continent.”

Nu blijkt ook dat Nederland geen asielzoekers mag terugsturen naar Italië. Door een gebrek aan opvang mogen asielzoekers niet meer naar Italië woorden teruggestuurd. Dat besloot de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het kabinet is dit een flinke tegenslag. Staatssecretaris voor Asiel, Van der Burg, reageert: “Het gaat om een paar duizend mensen die we nu niet kunnen terugsturen.”

Terugsturen is nu in strijd met de mensenrechten, omdat de Italiaanse overheid geen opvang biedt aan zogenaamde Dublinclaimanten.

Omdat in Nederland een groot gebrek aan opvangplaatsen bestaat, betekent dit een zware klap voor het kabinet.

Premier Rutte liet onlangs nog uitschijnen dat er dadelijk weer asielzoekers in het gras bij Ter Apel moeten slapen. Momenteel maakt Nederland al gebruik van crisisnoodopvang.

Dit heeft ook tot gevolg dat Nederland nu de asielaanvragen op grond van de Europese Dublinverordening zelf moet behandelen.

Van der Burg zegt: “Dit helpt mij voor geen meter. We hebben nu een aantal landen waar we geen asielzoekers naar terug mogen sturen en Italië is wel een belangrijk land als het gaat om de instroom in Europa.”

Heel wat migranten maken de oversteek vanuit Noord-Afrika naar Italië. Sommige vluchtelingen reizen dan verder naar andere landen.