Connect with us

Economie

Tragisch nieuws over Jack van Gelder (72)

Niet alleen Tom Egbers, maar ook Jack van Gelder voelde zich emotioneel geraakt door het artikel van de Volkskrant.

Als gev0lg daarvan zal Van Gelder vanavond niet aan de HLF8-tafel zitten, waar hij normaal gesproken een vaste gast is.

Van Gelder heeft ervoor gekozen om “even een pauze te nemen”. Hij voelde zich niet in staat om het goed te krijgen”, zoals Helene Hendriks, de presentator van HLF8, uitlegt.

Het is belangrijk om op te merken dat Van Gelder niet probeert zich te verstoppen of niets te zeggen heeft.
Jack van Gelder

De Volkskrant meldde dat Jack van Gelder zich tijdens de redactievergadering 0ngepast gedroeg.

Hij gebruikte een 0ngepaste term tegen iemand en vroeg zijn collega, Aicha Marghadi, of ze met hem wilde douchen.

Van Gelder beweerde echter dat hij dacht dat het een grap was, zoals hij afgelopen vrijdag uitlegde aan HLF8.

Naast Van Gelder werd ook Tom Egbers genoemd in het artikel. Ook hij heeft besloten om het even rustig aan te doen.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit niet geldt voor Tom’s vrouw, Janke, die zich openlijk heeft uitgesproken over het artikel in de media.

Verschillende prominente Nederlandse figuren hebben aangegeven dat het publiceren van het artikel door De Volkskrant geen verstandige zet was.
Jack van Gelder

Het is begrijpelijk dat dit nieuws veel emoties heeft losgemaakt en dat er behoefte is aan rust en ruimte om met deze situatie om te gaan.

Het is van groot belang dat er respectvolle en professionele omgangsvormen worden gehandhaafd, zowel op de werkvloer als in de media.

Het is essentieel dat mensen zich veilig en gerespecteerd voelen in hun werkomgeving en dat er een cultuur wordt gecreëerd waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te uiten zonder het risico te lopen te worden vern*derd of lastiggev*llen.

Deze situatie roept ook vragen op over de verantwoordelijkheid van de media bij het publiceren van gevoelige informatie en het waarborgen van de privacy en waardigheid van individuen.

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen persvrijheid en het respecteren van de grenzen van ethiek en fatsoen.

Het is te hopen dat deze gebeurtenis kan dienen als een wake-upcall voor een breder gesprek over respectvol gedrag, integriteit en de manier waarop we met elkaar omgaan in professionele en persoonlijke omgevingen.
Jack van Gelder

Het is van belang dat we streven naar een samenleving waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld, ongeacht zijn of haar geslacht, achtergrond of beroep.