Connect with us

Nieuwste

Kabinet gaat gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen

ter apel

Nog voor de zomer wil het kabinet met een wetsvoorstel komen om gemeenten te dwingen om asielopvang te voorzien. Dat zou betekenen dat er dwang komt om asielzoekers op te vangen in bepaalde gemeenten.

Op veel plekken in Nederland zitten de asielcentra bomvol. Dat heeft vooral te maken met statushouders die als gevolg van het woningtekort niet uitstromen. De druk op aanmeldcentrum Ter Apel is al enkele maanden onhoudbaar.

Daarom vroegen de voorzitters van de veiligheidsregio’s enkele weken terug al om gemeenten te kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. Daarvoor is nog geen wettelijke basis. Momenteel gebeurt dit op vrijwillige basis.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel verklaart: “Het kabinet was het er unaniem over eens dat je wat moet doen als voorzitters van de veiligheidsregio’s erom vragen, commissarissen van de koning erom vragen en we zien dat we plekken tekortkomen en Ter Apel overloopt.”