Connect with us

Nieuwste

Beelden: Marco Borsato zoent Maan ongewenst vol op de mond

Marco Borsato

Het televisieprogramma The Voice en enkele prominente medewerkers liggen onder vuur vanwege s*ksueel grens0verschrijdend gedrag. Zo heeft bandleider Jeroen Rietbergen zich jarenlang schuld!g gemaakt aan 0nbetamelijk gedrag tegenover jonge meisjes.

Ook Marco Borsato, die in het verleden verbonden was aan The Voice, wordt beschuldigd van dergelijk gedrag. Bovendien loopt er ook een aangifte tegen rapper Ali B.

Nu zijn er zelfs beelden opgedoken waaruit blijkt dat Marco Borsato zich onheus heeft gedragen ten opzichte van een deelneemster van het programma. En het gaat niet om zomaar een deelneemster, maar om niemand minder dan Maan.

Naar aanleiding van een onderzoek door BOOS-presentator Tim Hofman is duidelijk geworden dat verschillende medewerkers van The Voice zich hebben m!sdragen tegenover de kandidaten.

Zo getuigt een oud-deelneemster dat Marco Borsato haar vol op de mond zoende tegen haar wil in. Het zou hierbij mogelijk gaan om Maan, zoals te zien is in een video die is opgedoken.

Er wordt zelfs gezegd dat Maan en Borsato een relatie hadden. Dit wordt echter door de zanger zelf ontkend.

Desondanks is het niet normaal dat twee personen elkaar zo vol op de mond zoenen, wat doet vermoeden dat er meer aan de hand was dan dat zij deden uitschijnen.

De beschuldigingen van s*ksueel grens0verschrijdend gedrag binnen The Voice zijn zeer erns!ig en verdienen de nodige aandacht.

Het is belangrijk dat er een veilige werkomgeving is voor alle medewerkers en deelnemers van het programma, waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan. S*ksueel grens0verschrijdend gedrag hoort daar absoluut niet bij.

Het is goed dat deze kwestie nu aan het licht komt en dat er onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigingen.

Het is echter ook belangrijk om te kijken naar de cultuur binnen het programma en of er genoeg maatregelen zijn genomen om s*ksueel grens0verschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken.
zangeres Maan

Het is niet voldoende om alleen te reageren op de inc!denten die nu aan het licht komen. Er moet ook structureel gewerkt worden aan een veilige werkomgeving voor iedereen.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat slacht0ffers van s*ksueel grens0verschrijdend gedrag gehoord en serieus genomen moeten worden.

Zij moeten de ruimte krijgen om hun verhaal te doen en er moet voldoende steun beschikbaar zijn om hen te helpen bij de verwerking van wat hen is overkomen.

Het is te hopen dat deze kwestie bijdraagt aan meer bewustzijn rondom s*ksueel grens0verschrijdend gedrag en dat het programma The Voice stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat dergelijk gedrag in de toekomst niet meer voorkomt.

Iedereen verdient het om te werken en te leven in een veilige omgeving.