Connect with us

Economie

Wellicht zo’n vijftien ‘homogenezers’ actief in Nederland.

In Nederland zijn naar schatting om en bij de 15 organisaties en personen actief die therapieën aanbieden om mensen te ‘genezen’ van hun homoseksualiteit. Dat blijkt uit onderzoek dat minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, naar de Tweede Kamer stuurde.

De Tweede Kamer had het onderzoek gevraagd. Gevreesd wordt dat vooral kwetsbare jongeren het slachtoffer worden van dergelijke praktijken. Er bestaat een meerderheid om de zogenaamde ‘homogenezingen’ strafbaar te maken.

Veel druk

Het onderzoek bracht aan het licht dat voornamelijk jongeren in sommige orthodox-christelijke gemeenschappen veel druk voelen om hun geaardheid te onderdrukken. Soms wordt homoseksualiteit zelfs gezien als ‘demonen’ en het ‘kwade’, waarvan zij dan bevrijd moeten worden.

Personen die deze therapieën ondergingen, maken gewag van intimiderende en zeer ingrijpende situaties. Het onderzoek stelt: “Degenen die dit hebben meegemaakt, hebben hier schadelijke gevolgen van ondervonden.” De mensen die deze sessies volgden, deden dit doorgaans wel uit eigen beweging.

Kwakzalverij

Homobelangenorganisatie COC reageert furieus: “Dat dit soort kwakzalverij in Nederland nog steeds voorkomt, staat nu onomstotelijk vast. Ook staat vast hoe ernstig de gevolgen zijn voor mensen die er het slachtoffer van worden. Het is nu aan de politiek om dit soort praktijken direct te verbieden.”